burgerforum-eu.nl

Nieuw Elan steunt Burgerinitiatief

burgerforum-eu.nl

De overdracht van nieuwe bevoegdheden aan de Europese Unie (EU) mag niet zonder referendum.

In 2005 stemden ruimt 61% van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet, maar toch is de macht van de EU sindsdien sterk toegenomen. Ook de eurocrisis leidt weer tot ingrijpende machtsoverdracht van Nederland aan de EU, onder meer op het gebied van begroting en budget. Op nationaal niveau blijft steeds minder politieke zeggenschap over. De democratie raakt steeds verder uitgehold. Dit kan niet zonder uitdrukkelijke instemming van de bevolking. In de meest krachtige bewoordingen roepen wij Parlement & Regering op om gehoor te geven aan onze wens, dat:

Contact

Partijsecretariaat Nieuw Elan
Geja Willems-Deuze
Secretaris
Laan der Continenten 24
2404WC Alphen aan den Rijn

 

E-mail: info@nieuwelan.nl
of reageer online

Bankrekening
NL96 RABO 0153 2939 26
t.n.v. Politieke Vereniging Nieuw Elan

Kamer van Koophandel
27354476

Volg ons

Help ons!

De Tweede Kamer