Alphen op weg naar 100 procent gescheiden afval

Alphen op weg naar 100 procent gescheiden afval
0

Het is de bedoeling dat over een aantal jaren geen restafval meer bestaat. Er zijn dan alleen nieuwe grondstoffen die uit afval worden gehaald. Op dit moment zit gemeente Alphen aan den Rijn midden in dit proces. Donderdag 14 juni werd...

lees verder  

Gemeente maakt werk van duurzame gebouwen

Gemeente maakt werk van duurzame gebouwen
0

De gemeente Alphen aan den Rijn is bezig met het verduurzamen van gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn. Het monumentale gebouw op de begraafplaats in Zwammerdam is er een.

lees verder  

Alphen aan den Rijn wil geen plastic verpakkingen

Alphen aan den Rijn wil geen plastic verpakkingen
0

Met steun van een aantal andere gemeenten dient wethouder Leo Maat namens Alphen aan den Rijn een motie in tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat hierbij om het weren van kun...

lees verder  

Gemeente vaarwegbeheerder van kleinere vaarwegen

Gemeente vaarwegbeheerder van kleinere vaarwegen
0

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een vaarwegenverordening opgesteld voor het onderhouden van de kleinere vaarwegen binnen de gemeente. De gemeente kan met deze verordening straks optreden als vaarwegbeheerder.

lees verder  

Flinke tegenvaller op gemeentelijke jaarrekening

Flinke tegenvaller op gemeentelijke jaarrekening
0

De financiën van Alphen aan den Rijn zien er ondanks een flinke tegenvaller toch goed uit. Dat zegt wethouder Kees van Velzen. De jaarrekening sluit, de accountant is tevreden. Er komt minder geld binnen dan verwacht, desondanks ziet ...

lees verder  

Wethouder Van As maakt meer werk van woningbouw

Wethouder Van As maakt meer werk van woningbouw
0

Er moeten meer woningen worden gebouwd in de gemeente Alphen aan den Rijn, maar de bouwgrond is beperkt. Hierover wordt in het najaar een miniconferentie gehouden. Ondertussen leert de inventarisatie dat er gebouwd kan worden in de Gne...

lees verder  

Gratis compost via gemeente is toch niet gratis

Gratis compost via gemeente is toch niet gratis
0

Bij Ecopark De Limes kan elke inwoner een gratis zak compost voor de tuin op komen halen. Wie niet naar het Ecopark wil of kan komen, kan terecht bij een aantal sportclubs die hier een bijdrage voor vragen. Marjon Verkleij (CDA) wil da...

lees verder  

Kleine partijen willen Groene Hart Koerier terug

Kleine partijen willen Groene Hart Koerier terug
0

Onder aanvoering van Koudekerker Henk Goes (PvdA) wil een aantal oppositiepartijen de gemeentelijke publicaties terug in de Groene Hart Koerier. De gemeentelijke publicaties staan nu in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier en natuurlijk...

lees verder  

Digitale parkeervergunningen stuiten op onbegrip

Digitale parkeervergunningen stuiten op onbegrip
0

De verplichting om digitaal parkeervergunningen, vooral in het centrumgebied van Alphen-Stad, aan te vragen stuiten op onbegrip bij Ank de Groot (RGL). Zij vroeg in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 mei om uitleg aan wethoud...

lees verder  

Alphen wil geen loonkorting voor arbeidsbeperkten

Alphen wil geen loonkorting voor arbeidsbeperkten
0

Wethouder Han de Jager zal een brief namens college en gemeenteraad van Alphen aan den Rijn sturen naar het kabinet over het voornemen om het minimumloon los te laten voor mensen met een arbeidsbeperking. Hij steunde de motie van de SP...

lees verder  

Zorg om huurprijzen voor middensegment woningen

Zorg om huurprijzen voor middensegment woningen
0

Het CDA maakt zich zorgen over de hoge huren op de woningmarkt waardoor mensen met een middeninkomen in de verdrukking komen. Wethouder Gerard van As meldt dat de markt in Alphen aan den Rijn gespannen is, maar dat hij niet over betrou...

lees verder  

Geen benoemingen van leden voor raadsfuncties

Geen benoemingen van leden voor raadsfuncties
0

De geplande benoemingen van plaatsvervangend voorzitter, voorzitters van de raadscommissies, leden van de auditcommissie en andere commissies zijn vanavond op verzoek van de oppositie niet in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn beh...

lees verder  

Kostenraming voor nieuwbouw Moluks wijkcentrum

Kostenraming voor nieuwbouw Moluks wijkcentrum
0

Na jaren van touwtrekken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en Moluks buurthuis Kaju Putih is in september 2017 een akkoord getekend voor nieuwbouw. Deze is echter nog niet in zicht. De gemeente is bezig met een nieuwe kostenraming, o...

lees verder  

Robert Blom of Henk Goes als vicevoorzitter Raad

Robert Blom of Henk Goes als vicevoorzitter Raad
0

Vanavond, donderdag 31 mei, wordt door de nieuwe gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een nieuwe vicevoorzitter gekozen. Deze vervangt burgemeester Liesbeth Spies als voorzitter van de raadsvergadering als zij afwezig is of als een ond...

lees verder  

Alphen sluit aan bij onderzoek Groene Leefomgeving

Alphen sluit aan bij onderzoek Groene Leefomgeving
0

Alphen aan den Rijn moet een visie ontwikkelen in het kader van de Omgevingswet. Omdat er onvoldoende kennis aanwezig is om zo’n visie te onderbouwen, sluit de gemeente aan bij een onderzoek van Hart van Holland. Ook Kaag en Braassem...

lees verder  

Ad Faase biedt boek aan samen met oud-premier Balkende

Ad Faase biedt boek aan samen met oud-premier Balkende
0

Op 29 mei ontvangen alle Eerste en Tweede Kamerleden het boek ‘Doughnut Economics’ van Kate Raworth. Oud-premier Jan Peter Balkenende, Wouter Veer en Alphenaar Ad Faasse hebben zich sterk gemaakt om dit boek onder de aandacht van d...

lees verder  

Alphense winkels trekken weinig bezoekers van buiten

Alphense winkels trekken weinig bezoekers van buiten
0

Het Alphense stadshart is niet bepaald in trek in de regio en daarbuiten. De aantrekkelijkheid is duidelijk lager dan bij vergelijkbare steden. Dat er nog volop gebouwd wordt, is daarvoor wellicht een verklaring.

lees verder  

Gemeente Alphen is Avifauna, Archeon en Groene Hart

Gemeente Alphen is Avifauna, Archeon en Groene Hart
0

Monique Veldman, voorzitter van Platform Recreatie & Toerisme, is blij met de uitkomst van de Nulmeting Citymarketing. Onderzoeker Erik Braun concludeert dat Alphen haar imago vooral kan verbeteren door in te zetten op recreatie. "Dat ...

lees verder  

'Alphen aan den Rijn is vooral actief en ondernemend'

'Alphen aan den Rijn is vooral actief en ondernemend'
0

Een opmerkelijk resultaat uit de Nulmeting Citymarketing is dat de zeven merkwaarden uit het Plan van Aanpak Citymarketing terugkomen in de top 10 associaties. Uit het onderzoek blijkt dat 'men' bij de gemeente Alphen aan den Rijn daad...

lees verder  

Nieuw Elan in april

Nieuw Elan in april
0

In deze nieuwsbrief staat de gang van zaken tijdens de coalitievorming. Speciale aandacht is er voor het coalitieakkoord. Natuurlijk krijgen onze wethouders ook een ‘moment of fame’ en wordt de samenstelling van de fractie ...

lees verder  

Nieuw Elan in april

Nieuw Elan in april
0

In deze nieuwsbrief van Nieuw Elan staat de gang van zaken tijdens de coalitievorming. Speciale aandacht is er voor het coalitieakkoord. Natuurlijk krijgen onze wethouders ook een ‘moment of fame’ en wordt de samenstelling van de f...

lees verder  

Omwonenden hebben moeite met sport op geluidswal

Omwonenden hebben moeite met sport op geluidswal
0

Bewoners van de Augustijnenlaan en de Norbertijnenlaan hebben moeite met de plannen voor een mountainbikecircuit en een klimrots op de geluidswal langs de N11. Zij zijn niet betrokken bij de plannen, maar zien wel al borden met informa...

lees verder  

Wethouder Van Velzen zet handtekening in China

Wethouder Van Velzen zet handtekening in China
0

Wethouder Kees van Velzen is op dienstreis naar China. Het eerste resultaat van deze handelsmissie is er al. Donderdagochtend 17 mei is een overeenkomst tussen een Chinese grote stad en Greenport Boskoop getekend.

lees verder  

Meer geld naar verschillende Alphense evenementen

Meer geld naar verschillende Alphense evenementen
0

Naar het evenementenbeleid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gaat dit jaar meer budget om te verdelen. Hiervan stond een deel al vast. Dinsdag 15 mei maakte wethouder Gerard van As bekend waar nu 16.500 euro extra aan wordt u...

lees verder  

Andere coalitie, andere wethouders, andere opdracht

Andere coalitie, andere wethouders, andere opdracht
0

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn zijn vol goede moed begonnen aan het nieuwe traject van de komende vier jaar. Het coalitieakkoord wordt uitgewerkt tot een goed uitvoeringsprogramma. De meeste vraagtekens staan bij de...

lees verder  

Welke taken krijgen de nieuwe wethouders in Alphen?

Welke taken krijgen de nieuwe wethouders in Alphen?
0

Alphen aan den Rijn heeft nieuwe wethouders. Drie van hen zetten hun werk grotendeels voort en er zijn twee nieuwkomers. De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks maakt wel dat de portefeuilles met de taakverdeling zijn aang...

lees verder  

Extra geld voor economie en openbare ruimte

Extra geld voor economie en openbare ruimte
0

Er gaat 12 miljoen euro naar de Alphense Lijn. Er gaat ruim 3 miljoen naar citymarketing, 1 miljoen naar duurzaamheid en ruim 5 miljoen naar de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp. Zomaar een greep uit de investeringsplannen van de ni...

lees verder  

Gemeente gaat verwerking van afval onderzoeken

Gemeente gaat verwerking van afval onderzoeken
0

Om de gemeente Alphen aan den Rijn duurzaam te maken, is het ook nodig om na te denken over de verwerking van huisvuil en ander afval. De nieuwe coalitie laat diverse onderzoeken uitvoeren naar grofvuil, zwerfafval en reststromen.

lees verder  

Coalitie wil bouwen in dorpen en alternatieve woonvormen

Coalitie wil bouwen in dorpen en alternatieve woonvormen
0

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat sneller bouwen in Koudekerk aan den Rijn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Voor Alphen-Stad loopt een onderzoek naar de beste locaties. De andere dorpen hebben al aangewezen bouwlocaties. Bij de plannen...

lees verder  

Meer aandacht voor zorg, educatie, sport en cultuur

Meer aandacht voor zorg, educatie, sport en cultuur
0

In Alphen aan den Rijn zijn de taken van de gemeentelijke overheid goed geregeld. Het sociaal domein is goed ingericht, er zijn goede basisvoorzieningen en goed onderwijs en er wordt ingezet op 'iedereen doet mee'. Omdat dit zo is, kan...

lees verder  

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.