Gemeenteraad wil geen 5 miljoen bezuinigen

Gemeenteraad wil geen 5 miljoen bezuinigen
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil geen 5 miljoen euro bezuinigen. In een motie van de PvdA werd gevraagd om een pakket structurele maatregelen om deze te kunnen beoordelen tijdens de behandeling van de begroting 2021. 

Lees verder  

EDBA adviseert geen Tiny Houses op bedrijfsterreinen

EDBA adviseert geen Tiny Houses op bedrijfsterreinen
0

EDBA heeft gereageerd op het initiatiefvoorstel van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks om een aantal bedrijfsterreinen beschikbaar te stellen voor de bouw van tijdelijke Tiny Houses. Het economisch adviesorgaan vindt dat woningbouw niet op ...

Lees verder  

Discussie over uitbreiden kunstwerk Artikel 1

Discussie over uitbreiden kunstwerk Artikel 1
0

In de grote hal van het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn hangt de tekst van Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Nu er een wijziging van de tekst in voorbereiding is, stelt Maurits de Vries (D66) voor om het kunstwerk alvast hiero...

Lees verder  

Tarieven begraafplaatsen zijn niet kostendekkend

Tarieven begraafplaatsen zijn niet kostendekkend
0

De exploitatie van de Alphense begraafplaatsen vertoont een financieel gat. Dat meldt wethouder Gert-Jan Schotanus naar aanleiding van vragen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 juli. In september komt de wethouder met alle...

Lees verder  

Beerendrecht verzet zich tegen bouwen op ARC-parkeerplaats

Beerendrecht verzet zich tegen bouwen op ARC-parkeerplaats
0

De wijk Beerendrecht heeft zich verenigd in een bewonersvereniging. Het doel is om een nieuw wijkje bovenop de parkeerplaats van ARC te verhinderen. Daarom wordt donderdag 16 juli voor het begin van de gemeenteraadsvergadering een peti...

Lees verder  

Gemeenteraad wil Tiny Houses in Alphen aan den Rijn

Gemeenteraad wil Tiny Houses in Alphen aan den Rijn
0

De complete Alphense gemeenteraad is het eens met een initiatiefvoorstel van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks om in de gemeente Tiny Houses te bouwen. De doelgroep voor deze tijdelijke onderkomens zijn starters en alleenstaanden.

Lees verder  

Woonservicegebieden voor oudere inwoners

Woonservicegebieden voor oudere inwoners
0

De gemeente Alphen aan den Rijn wil woonservicegebieden realiseren waar oudere inwoners zelfstandig kunnen wonen. De woonservice in deze gebieden maakt dat zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij zijn. Ook wordt verwacht dat de ouderen...

Lees verder  

Na de zomer in gesprek over parkeerdruk centrumgebied

Na de zomer in gesprek over parkeerdruk centrumgebied
0

In het stadshart van Alphen-Stad loopt de parkeerdruk op. Bewoners kunnen in de avonduren hun auto nu vaak niet kwijt. Daar moet een oplossing voor komen. De gemeenteraad krijgt donderdag 16 juli een discussienota om na de zomer over d...

Lees verder  

Veel informatiemarkten na zomerreces politiek

Veel informatiemarkten na zomerreces politiek
0

De politieke partijen in Alphen aan den Rijn hebben donderdag 9 juli gevraagd om meer informatie over een waslijst aan onderwerpen die in de jaarstukken 2019, voorjaarsnota 2020 en kaderbrief 2021 voorbij komen. De raad wil inhoudelijk...

Lees verder  

Woningen bij Bospark pilot voor woonzorgcomplex

Woningen bij Bospark pilot voor woonzorgcomplex
0

De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor senioren een woonomgeving scheppen waardoor zij veilig langdurig zelfstandig kunnen wonen. In zo’n woonzorgcomplex zijn voorzieningen voor zorg, welzijn, ontmoeting en ondersteuning aanwez...

Lees verder  

Drukke zomer verwacht voor jongerenwerk

Drukke zomer verwacht voor jongerenwerk
0

Het jongerenwerk zal meer aanwezig zijn in de zomervakantie in verschillende wijken in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Daarom ontvangt BOOST een extra subsidie van een kleine 9.000 euro.

Lees verder  

Groot bedrag uit Steunfonds naar Theater Castellum

Groot bedrag uit Steunfonds naar Theater Castellum
0

Het aantal toegewezen aanvragen voor financiële steun vanuit culturele, maatschappelijke en sport organisaties stijgt. Inmiddels zijn er ook aanvragen afgewezen, of is een aanzienlijk kleinere bijdrage verstrekt. Een groot bedrag ...

Lees verder  

Gelijke monniken gelijke kappen voor buurthuizen

Gelijke monniken gelijke kappen voor buurthuizen
0

Het nieuwe stelsel voor de buurt- en wijkcentra in de gemeente Alphen aan den Rijn zorgt dat elke voorziening gelijk behandeld wordt. Daarbij maakt het niet uit of een centrum wordt beheerd door bijvoorbeeld TOM in de Buurt of een stic...

Lees verder  

Clubhuis Wielewaal mag nog tot eind volgend jaar door

Clubhuis Wielewaal mag nog tot eind volgend jaar door
0

Buurthuis Wielewaal krijgt de kans om haar activiteiten voort te zetten. De vrijwilligers moeten dit dan zelf oppakken samen met Woonforte, de eigenaar van het pand. Gemeente Alphen aan den Rijn geeft hiervoor een huursubsidie.

Lees verder  

Kritiek op ambtenaren schiet wethouder in verkeerde keelgat

Kritiek op ambtenaren schiet wethouder in verkeerde keelgat
0

Wethouder Kees van Velzen heeft alle begrip voor de moeite die een aantal organisaties heeft met het nieuwe buurthuisbeleid. Dat zij melden dat er geen overleg mogelijk is met ambtenaren, is echter pertinent niet waar. Aldus Van Velzen.

Lees verder  

Cultuurmakelaar aan de slag met Cultuurplatform

Cultuurmakelaar aan de slag met Cultuurplatform
0

Katrien van den Oever is als Alphens eerste cultuurmakelaar in maart met haar werk begonnen. Ondanks de uitdagingen van de coronacrisis is zij druk bezig met het instellen van een cultuurplatform en een culturele programmaraad.

Lees verder  

Steunfonds blijft langer in gebruik

Steunfonds blijft langer in gebruik
0

Wethouder Kees van Velzen wil het onlangs opgerichte Steunfonds voor lokale sociale en maatschappelijke organisaties langer laten functioneren. Het is de bedoeling om het Steunfonds in ieder geval tot 31 december van dit jaar te houden.

Lees verder  

Fonds vangt plussen en minnen op bij bouw sociale huur

Fonds vangt plussen en minnen op bij bouw sociale huur
0

De verplichte 25 procent sociale huur per bouwproject wordt niet overal gehaald. Zeker niet bij kleinschalige projecten. Daarom is de gemeenteraad akkoord met een Vereveningsfonds. Hier wordt geld in gestort bij een min en er kan geld ...

Lees verder  

Manege in conflict met gemeente Alphen aan den Rijn

Manege in conflict met gemeente Alphen aan den Rijn
0

Leden van Hippisch Centrum Zeegersloot zijn bang dat 'hun' manege zal verdwijnen. Er gaan allerlei geruchten rond. Aanleiding voor raadslid Wil Verschuur van Beter Alphen om aan wethouder Gerard van As te vragen hoe het nu echt zit.

Lees verder  

Gemengde gevoelens financiële situatie gemeente

Gemengde gevoelens financiële situatie gemeente
0

"We zitten nog middenin de crisis", aldus wethouder van financiën, Kees van Velzen, in zijn Kaderbrief 2021 voor de gemeenteraad. De wethouder zet hierin de financiële plussen en minnen tegenover elkaar. Ondanks een goed resu...

Lees verder  

Gemeente wil dat Woonforte focus legt op beschikbaarheid

Gemeente wil dat Woonforte focus legt op beschikbaarheid
0

De gemeente Alphen aan den Rijn is met woningcorporatie Woonforte overeengekomen dat de aandacht uit moet gaan naar meer huurwoningen. De corporatie is er voor huidige en toekomstige huurders. De huidige huurders krijgen daarom gewoon ...

Lees verder  

Werk maken van OV-nachtnet in de ijskast

Werk maken van OV-nachtnet in de ijskast
0

Arriva is niet van plan om eerder dan 2022 na te gaan denken over een nachtnet in de regio. Ook provincie Zuid-Holland onderneemt geen actie. Daarmee is een nachtelijke buslijn tussen Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Leiden voorlopig...

Lees verder  

Alphen wil transferium langs N207 of Eisenhowerlaan

Alphen wil transferium langs N207 of Eisenhowerlaan
0

In een brief aan de provincie vraagt gemeente Alphen aan den Rijn aandacht voor parkeerproblemen in de buurt van de uitvalsweg naar de N207 noord. Omdat er goed OV richting Schiphol gaat, zetten forenzen hun auto’s in de woonstra...

Lees verder  

Parkeerdruk centrumgebied Alphen-Stad moet omlaag

Parkeerdruk centrumgebied Alphen-Stad moet omlaag
0

De parkeerdruk in het Alphense stadshart is te hoog. Er is echter geen ruimte om meer parkeerplaatsen aan te leggen. Daarom kunnen bewoners 's avonds vaak geen parkeerplaats vinden en ontstaat er een probleem bij het afgeven van vergun...

Lees verder  

Poppodium opnieuw op agenda gemeenteraad

Poppodium opnieuw op agenda gemeenteraad
0

De wethouderswissel van GroenLinks heeft een aantal enigszins weggezakte wensen opnieuw actueel gemaakt. Een ervan is de komst van een poppodium in Alphen aan den Rijn. Daarbij gaat het niet om een gebouw, maar om de mogelijkheid om mo...

Lees verder  

Donderdag installatie nieuwe wethouder GroenLinks

Donderdag installatie nieuwe wethouder GroenLinks
0

De opvolger van wethouder Leo Maat wordt Erik van Zuylen. Het GroenLinks-raadslid krijgt als wethouder onder meer duurzaamheid, afval, cultuur en dierenwelzijn in zijn portefeuille.  Van Zuylen wordt in de gemeenteraadsvergadering...

Lees verder  

Coronacrisis kost gemeente tot nu toe circa 10 miljoen euro

Coronacrisis kost gemeente tot nu toe circa 10 miljoen euro
0

De Rijksoverheid heeft landelijke steunmaatregelen aangekondigd die door de gemeenten worden uitgevoerd. Ook zijn er lokale maatregelen genomen. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wordt vanavond, donderdag 18 juni, bijgepraat over...

Lees verder  

CDA Tweede Kamerlid bezoekt Alphense bouwlocaties

CDA Tweede Kamerlid bezoekt Alphense bouwlocaties
0

De fractie van het CDA in Alphen aan den Rijn heeft een aantal partijgenoten gevraagd om in en bij de stad naar woningbouwlocaties te komen kijken. Onder hen is Tweede Kamerlid Julius Terpstra die voor het CDA onder meer woordvoerder w...

Lees verder  

Ontwikkelingen in Zegerslootgebied in Park Zegersloot

Ontwikkelingen in Zegerslootgebied in Park Zegersloot
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn ontvangt binnenkort een evaluatie van de ontwikkelingen in Park Zegersloot. De vragen die hierbij horen, zijn of de plannen uit 2015 zijn gerealiseerd en hoe nu verder met het recreatiepark. Er z...

Lees verder  

René Driesen wordt geen GroenLinks-wethouder

René Driesen wordt geen GroenLinks-wethouder
0

Wethouder Leo Maat, die door gezondheidsproblemen moest aftreden, wordt niet vervangen door gedoodverfd opvolger René Driesen. De fractievoorzitter van GroenLinks in Alphen aan den Rijn laat de eer aan een onverwachte kandidaat.

Lees verder