Bescherming Groene Hart belangrijk in coalitieakkoord provincie

Bescherming Groene Hart belangrijk in coalitieakkoord provincie
0

Het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland is dinsdag 20 augustus gepresenteerd. Het is een visie met weinig concrete plannen. Belangrijk voor de gemeente Alphen aan den Rijn is het belang dat aan bescherming van het Groene Har...

Lees verder  

Bouw wijkcentrum Kaju Putih gaat eindelijk beginnen

Bouw wijkcentrum Kaju Putih gaat eindelijk beginnen
0

Wethouder Kees van Velzen is blij dat de bouw van Kaju Putih, het wijkcentrum in de Molukse wijk, eindelijk rond is. "De bouw start na de zomer van dit jaar en is voor de bouwvakvakantie 2020 helemaal klaar." Het gebouw wordt neergezet...

Lees verder  

Het ketelhuis op De Werf wordt horecaonderneming

Het ketelhuis op De Werf wordt horecaonderneming
0

Het ketelhuis op De Werf langs de Rijnhaven wordt een kleinschalige horecaonderneming. Het ketelhuis staat op de voormalige Biesterfeldlocatie. De doelgroep zijn ondernemers die op industrieterrein Rijnhaven zijn gevestigd.

Lees verder  

Bouwen niet mogelijk ten zuiden van de Oude Rijn in Alphen-Stad

Bouwen niet mogelijk ten zuiden van de Oude Rijn in Alphen-Stad
0

Van alle potentiële woningbouwlocaties aan de grenzen van Alphen-Stad vallen er zeer waarschijnlijk drie af. Het gaat om het gebied tussen Oude Rijn en N11, Halte West en Hoorn West / Prinsenschouw. Het onderwerp wordt na de zomer...

Lees verder  

Leefbaar en bereikbaar gebied rond de rivier Gouwe

Leefbaar en bereikbaar gebied rond de rivier Gouwe
0

De oplossing voor de verkeersproblematiek in het zuidelijk deel van de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat niet. Wel zijn er mogelijkheden om de regio rondom de Gouwe beter bereikbaar te maken.

Lees verder  

Subsidies voor dorps- en buurthuizen worden herverdeeld

Subsidies voor dorps- en buurthuizen worden herverdeeld
0

Binnenkort komt er een herverdeling van subsidies voor sociaal-maatschappelijk werk voor alle dorps- en buurthuizen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarmee komt een einde aan de ongelijke behandeling.

Lees verder  

Raad ontevreden over overschrijding kosten dorpshuizen

Raad ontevreden over overschrijding kosten dorpshuizen
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil niet nog een keer worden geconfronteerd met forse financiële overschrijdingen bij de bouw van nieuwe dorps- en buurthuizen. Als de bouwkosten stijgen, moet er versoberd worden.

Lees verder  

Binnenkort een ja/nee sticker in Alphense brievenbussen

Binnenkort een ja/nee sticker in Alphense brievenbussen
0

Een motie om een ja/ja sticker standaard in te voeren, haalde het niet. Wel zal wethouder Leo Maat een ‘eigen’ nee/ja sticker laten verspreiden in de hele gemeente Alphen aan den Rijn.

Lees verder  

Deskundigen platform EDBA doen allemaal vrijwilligerswerk

Deskundigen platform EDBA doen allemaal vrijwilligerswerk
0

Het Economisch Development Board Alphen (EDBA) gaat adviezen op economisch terrein geven aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Alle deskundige leden van dit platform doen dit pro deo.

Lees verder  

Dorpshuis voor Zwammerdam krijgt 1,5 miljoen euro extra

Dorpshuis voor Zwammerdam krijgt 1,5 miljoen euro extra
0

"Er is geen pot met goud, maar de realiteit is dat er 1,5 miljoen euro extra nodig is voor de multifunctionele accommodatie in Zwammerdam", vatte Mark Vermeulen (CDA) het besluit van de Alphense gemeenteraad samen.

Lees verder  

Exacte aantal sociale huurwoningen in Alphen-Stad

Exacte aantal sociale huurwoningen in Alphen-Stad
0

Henk Goes van de PvdA wil weten hoeveel sociale huurwoningen er precies zijn gebouwd sinds 2014. Tot en met juni 2018 blijken dat er 733 te zijn. Dat is procentueel meer dan de verplichte 25 procent voor de totale nieuwbouw.

Lees verder  

Adviesraad nieuwe stijl vervangt cliënten- en inwonersadviesraad

Adviesraad nieuwe stijl vervangt cliënten- en inwonersadviesraad
0

Over het Sociaal Domein laat de gemeente Alphen aan den Rijn zich adviseren door de Cliëntenraad en door de Inwoners adviesraad. Dat gaat veranderen. Vijf jaar na de invoering van het Sociaal Domein komt er één nieuw...

Lees verder  

Gemeente streeft naar behoud historische en karakteristieke bomen

Gemeente streeft naar behoud historische en karakteristieke bomen
0

Beschermwaardige bomen zijn voor de hele gemeente geplaatst op een lijst. Deze moet door de gemeenteraad na de zomervakantie worden goedgekeurd. Daarna kunnen deze bomen niet zomaar worden gekapt.

Lees verder  

Gemeente heeft maar twee ambtenaren op economie

Gemeente heeft maar twee ambtenaren op economie
0

Het belang van Economisch Development Board Alphen (EDBA) zit onder meer in adviezen die vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn zelf niet kunnen komen. De afdeling economie bestaat namelijk slechts uit twee medewerkers.

Lees verder  

Woningmarktstrategie 2019-2022 krijgt raadsbrede steun

Woningmarktstrategie 2019-2022 krijgt raadsbrede steun
0

In september komt de invulling, donderdag 11 juli werd de analyse besproken door de Alphense politiek. De Woningmarktstrategie voor de jaren 2019 -2022 is goed ontvangen door de raadscommissie wonen. Wethouder Gerard van As gaat nu vaa...

Lees verder  

EDBA nieuwe stijl geeft openbare economische adviezen

EDBA nieuwe stijl geeft openbare economische adviezen
0

EDBA nieuwe stijl geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur. Deze adviezen zullen openbaar zijn. Dat betekent dat politiek, ondernemers en inwoners de adviezen onder ogen krijgen.

Lees verder  

Hoe het precies zit met het geld van EDBA

Hoe het precies zit met het geld van EDBA
0

Voorzitter Erik Braun en programmadirecteur Joost Berkhout deden donderdagavond 11 juli erg hun best om de Alphense politiek mee te nemen in de financiën van de EDBA. Het meeste geld is echter niet voor EDBA zelf, maar voor subsid...

Lees verder  

Raad voert discussie over ruim 11 miljoen aan bezuinigingen

Raad voert discussie over ruim 11 miljoen aan bezuinigingen
0

De gemeenteraad praat binnenkort over de mogelijkheden om te bezuinigen. Wethouder financiën Kees van Velzen heeft een totaal bedrag genoemd van ruim 11 miljoen euro.

Lees verder  

Binnenkort uitslag onderzoek naar locaties woningbouw

Binnenkort uitslag onderzoek naar locaties woningbouw
0

Binnenkort bespreekt wethouder Gerard van As met de gemeenteraad de resultaten van een onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties aan de rand van Alphen-Stad. De beste papieren lijken op dit moment te gaan naar locatie Noord-Heuvelweg.

Lees verder  

Voedselbank kapt ermee als er geen nieuw onderkomen komt

Voedselbank kapt ermee als er geen nieuw onderkomen komt
0

Voorzitter Dirk van Kampen van de voedselbank in Alphen aan den Rijn meldt dat het water tot de lippen staat. Zonder eigen onderkomen en zonder nieuwe vrijwilligers is de Voedselbank ten dode opgeschreven.

Lees verder  

Wethouder op zoek naar nieuw onderkomen Voedselbank

Wethouder op zoek naar nieuw onderkomen Voedselbank
0

Wethouder Gerard van As heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn beloofd om actief te zoeken naar een nieuw onderkomen voor de Voedselbank. Nieuwbouw in Ridderveld is echter geen optie.

Lees verder  

Geen tijdelijke woningen aan Edelsteensingel

Geen tijdelijke woningen aan Edelsteensingel
0

Tussen de afvalwaterzuivering en de bestaande woningen aan de Edelsteensingel komen geen containerwoningen. De groenstrook is daarvoor niet geschikt, zo zegt wethouder Gerard van As.

Lees verder  

Veenweidegebied moet blijven zoals het is

Veenweidegebied moet blijven zoals het is
0

SGP-voorman Hans van Kuijk wil dat het veenweidelandschap in de gemeente Alphen aan den Rijn onaangetast blijft. Volgens wethouder Leo Maat is de SGP-er een romanticus.

Lees verder  

Theater Castellum moet wachten op nieuwe Cultuurvisie

Theater Castellum moet wachten op nieuwe Cultuurvisie
0

De gemeenteraad is ontevreden over de gang van zaken rond Theater Castellum. Hoewel de meeste partijen willen wachten op de nieuwe Cultuurvisie, wordt ook geopperd om 6 ton minder te reserveren.

Lees verder  

Betalen per vuilniszak is definitief van de baan

Betalen per vuilniszak is definitief van de baan
0

Er komt geen voorstel om te betalen per vuilniszak met restafval, het diftar-systeem. Dat berust op een misverstand meldt wethouder Leo Maat.

Lees verder  

EDBA en Citymarketing kunnen met budget uit de voeten

EDBA en Citymarketing kunnen met budget uit de voeten
0

Ondanks een forse bezuiniging denkt wethouder Gerard van As voldoende geld te hebben voor EDBA nieuwe stijl en een stichting voor citymarketing. Extra bezuinigen wil de wethouder niet.

Lees verder  

Onderhoud groen is niet bij te houden

Onderhoud groen is niet bij te houden
0

In de hele gemeente, maar vooral in de dorpen, is het groenonderhoud niet om over naar huis te schrijven. Dat komt onder meer omdat de eigen dienst door derden uitgevoerd werk veelvuldig afkeurt.

Lees verder  

Schotanus lost kleiner budget op met efficiency

Schotanus lost kleiner budget op met efficiency
0

De geplande korting van 100.000 euro op kleine subsidies betekent niet dat clubs of verenigingen nu minder subsidie krijgen. Het geld wordt bespaard door efficiënter werken.

Lees verder  

Geen tekort toch forse bezuinigingen

Geen tekort toch forse bezuinigingen
0

Op dit moment heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een sluitende begroting. Desondanks zijn er zorgen voor de komende jaren. Dat blijkt uit de Kadernota 2020.

Lees verder  

Gemeenteraad steunt Voorjaarsnota 2019

Gemeenteraad steunt Voorjaarsnota 2019
0

De Voorjaarsnota van de gemeente Alphen aan den Rijn krijgt steun van de hele gemeenteraad. Er staan geen wereldschokkende zaken in, zo zei wethouder financiën Kees van Velzen al eerder. De raad is het met hem eens.

Lees verder