Basisscholen en kinderopvang pleiten voor één lijn

Basisscholen en kinderopvang pleiten voor één lijn
0

De Alphense basisscholen en de kinderopvangorganisatie Junis pleiten voor het concept Op Eén Lijn. Hiermee kunnen kinderen van 1 tot en met 12 jaar de hele dag op dezelfde manier en door dezelfde mensen worden begeleid. De uitdaging i...

lees verder  

De gewijzigde gebiedsvisies o.a. voor Koudekerk worden ter vaststelling aangeboden voor de raad van 21 februari 2019.

 De gewijzigde gebiedsvisies o.a. voor Koudekerk worden ter vaststelling aangeboden voor de raad van 21 februari 2019.
0

De stukken kunnen geraadpleegd worden via bijgaande link:https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/ed87af97-4e94-469e-9665-fc89f4678a01

lees verder  

Gezamenlijk plan voor huisvesting basisscholen

Gezamenlijk plan voor huisvesting basisscholen
0

De schoolbesturen en de gemeente Alphen aan den Rijn trekken samen op bij het zorgen voor betere schoolgebouwen voor alle kinderen. Na een aantal jaren van voorbereidingen is het nu zover dat een uitvoerbaar plan kan worden vastgesteld...

lees verder  

Jeugdhulp dichtbij nog niet zonder haperingen

Jeugdhulp dichtbij nog niet zonder haperingen
0

Go! voor jeugd heeft in 2018 als enige aanbieder in de gemeente Alphen aan den Rijn de jeugdhulp overgenomen van circa zestig verschillende jeugdhulpaanbieders. Hoewel er duidelijk sprake is van een verbetering is de transformatie nog ...

lees verder  

Actieprogramma duurzaamheid op de goede weg

Actieprogramma duurzaamheid op de goede weg
0

"We moeten er wel veel voor doen, maar we willen de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart worden." Dat zegt wethouder Leo Maat tijdens de presentatie van de voortgang in 2018 bij de uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid.

lees verder  

Gert-Jan Schotanus gaat met VSG naar Malaga

Gert-Jan Schotanus gaat met VSG naar Malaga
0

Wethouder sport, Gert-Jan Schotanus, neemt in april deel aan de jaarlijkse studiereis georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten. Deze reizen worden door deelnemers gewaardeerd vanwege de 'andere' invalshoeken. De reis gaat dit j...

lees verder  

LHBTI symbolen op straat in Alphen

LHBTI symbolen op straat in Alphen
0

In oktober heeft de gemeente Alphen aan den Rijn haar handtekening gezet onder de zogenaamde Regenboog-convenant. Daarmee is Alphen één van de 62 gemeenten die deze intentieverklaring heeft ondertekend. Alphen moet binnenkort met ee...

lees verder  

Van As voorstander van tijdelijke sociale woningen

Van As voorstander van tijdelijke sociale woningen
0

Wethouder Gerard van As vindt tijdelijke sociale huurwoningen in Alphen aan den Rijn geen probleem. De tijd dat dit soort woningen niet voldeed aan kwaliteitseisen is wel geweest. Er zijn woningtypen beschikbaar die een goede oplossing...

lees verder  

Parkeerplaats Vuurlaan voortaan particulier terrein

Parkeerplaats Vuurlaan voortaan particulier terrein
0

De parkeerplaats aan de Vuurlaan is niet meer openbaar toegankelijk. De parkeerplaatsen zijn indertijd bij de woningen van het betreffende complex gekocht, maar er kon door iedereen worden geparkeerd. Dat is voortaan niet meer mogelijk.

lees verder  

SP protesteert op het Rijnplein

SP protesteert op het Rijnplein
0

Jongerenwoningen, daar is waar de gemeente Alphen aan den Rijn meer aandacht aan moet besteden volgens van de Kolk. Al eerder is de blog van SP-raadslid Iris van de Kolk verschenen. Vandaag 8 en zaterdag 9 februari staat ROOD op het Ri...

lees verder  

Debat scenario's ijsbaan Leiden

Debat scenario's ijsbaan Leiden
0

Wethouder Schotanus bevond zich in dit dossier in een niet te benijden positie, omdat hij vanuit het college te horen had gekregen dat er geen cent zou worden vrijgemaakt voor een initiatief dat niet in Alphen gerealiseerd kan worden. ...

lees verder  

Toekomstperspectief voor landschap en stad

Toekomstperspectief voor landschap en stad
0

Dit onderwerp in de Alphense gemeenteraad van 31 januari jl. gaat over nieuwe woningbouw locaties rondom de kern Alphen aan den Rijn. Na de commissievergadering eerder deze maand, zijn de voorgestelde locaties aangepast zoals gewenst d...

lees verder  

Maat wil naast lening subsidie voor duurzaamheid

Maat wil naast lening subsidie voor duurzaamheid
0

De duurzaamheidslening is zo succesvol dat de bodem van het fonds in zicht is. Wethouder Leo Maat vraagt dan ook een bedrag van 1,5 miljoen euro voor dit fonds. Maat wil naast de duurzaamheidsleningen ook geld voor duurzaamheidssubsidies.

lees verder  

DAT over duurzaamheid, energie en klimaat

DAT over duurzaamheid, energie en klimaat
0

Duurzaamheid, energie en klimaat waren de onderwerpen van De Alphense Talkshow (DAT) in Parkvilla op zaterdag 2 februari. Een voorzichtige conclusie: er is een gedragsverandering nodig, je moet het samen doen en het gaat heel veel geld...

lees verder  

Motie nachtnet door Christenunie gewijzigd

Motie nachtnet door Christenunie gewijzigd
0

Tijdens de vergadering van 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad is met instemming van de fractie van de ChristenUnie een motie openbaar nachtnet aangenomen. Hiermee wordt het college wordt opgeroepen met omliggende gemeenten in gespre...

lees verder  

Otters in gemeente Alphen aan den Rijn

Otters in gemeente Alphen aan den Rijn
0

De otter is gearriveerd in de Alphense polder, tussen Aarlanderveen en Zwammerdam. Dat is een mooi bericht, zo’n beschermde diersoort die onze gemeente als zijn woongebied gaat zien.

lees verder  

Zienswijze concept huisvestigingsverordening Holland Rijnland

Zienswijze concept huisvestigingsverordening Holland Rijnland
0

Dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van 31 januari jl. gaat over de verdeling van sociale huurwoningen. Omdat er daar te weinig van zijn, is er een huisvestingsverordening nodig. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft...

lees verder  

GroenLinks wil erfgoed opnemen in cultuurvisie

GroenLinks wil erfgoed opnemen in cultuurvisie
0

GroenLinks voorman René Driesen wil van zijn eigen wethouder, Leo Maat, weten waarom erfgoed niet in de nieuwe cultuurvisie wordt opgenomen. Maat verwijst naar een paraplubestemmingsplan voor erfgoed waar op dit moment aan wordt gewerkt.

lees verder  

Raad wil beter openbaar vervoer in hele gemeente

Raad wil beter openbaar vervoer in hele gemeente
0

Wethouder Kees van Velzen gaat zich inzetten voor een beter openbaar vervoer in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Het gaat dan om aansluiting op een nachtnet vooral voor Alphen-Stad en voor betere bereikbaarheid over de hele dag vo...

lees verder  

Maat zoekt geld voor onderdoorgang voor otters

Maat zoekt geld voor onderdoorgang voor otters
0

Wethouder Leo Maat gaat op zoek naar de financiering voor een onderdoorgang onder de Ziendeweg tussen Zwammerdam en Aarlanderveen voor overstekende otters. Een onderzoek naar de mogelijkheden is door Alphen aan den Rijn in 2017 al geda...

lees verder  

Besluiten gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad
0

Uit de gemeenteraadsvergadering van Alphen aan den Rijn gisteravond onder andere:   - Onderzoek toekomstige woningbouwlocaties - Huisvestingsverordening - Nachfood Horeca   Dit en meer leest u in de Raadspraak: http...

lees verder  

Complimenten van SP voor woningbeleid van Van As

Complimenten van SP voor woningbeleid van Van As
0

De SP vindt dat het beleid op het gebied van de woningbouw in Alphen aan den Rijn de afgelopen jaren onder Gerard van As goed was, ondanks de huidige wachtlijsten. "De VVD heeft woningnood onder sociale huurders veroorzaakt. Deze wetho...

lees verder  

Archeon moet aan de slag met de bouwplannen

Archeon moet aan de slag met de bouwplannen
0

Gemeente Alphen aan den Rijn zal een apart bestemmingsplan voor de uitbreiding van Museumpark Archeon maken zodra alle bouwtekeningen zijn ingeleverd. Dat zegt wethouder Kees van Velzen toe naar aanleiding van vragen van GroenLinks.

lees verder  

Mogelijk subsidie voor lokale politieke partijen

Mogelijk subsidie voor lokale politieke partijen
0

Er wordt onderzocht of lokale politieke partijen een subsidie kunnen krijgen. Op dit moment is dat niet zo. Er is wel een herziening in de maak van de wet over financiering voor politieke partijen, maar dat geldt vooral voor landelijke...

lees verder  

Gemeente gaat meer geld uitgeven aan verkiezingen

Gemeente gaat meer geld uitgeven aan verkiezingen
0

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat 70.000 euro meer uitgeven aan het houden van verkiezingen. Het budget is nodig omdat er meer stembureaus zijn dan voorheen en omdat materiaalkosten de laatste jaren sterk zijn gestegen.

lees verder  

Archeologie inzichtelijk met een druk op de knop

Archeologie inzichtelijk met een druk op de knop
0

Het Parapluplan Archeologie zorgt dat iedereen met een druk op de knop kan zien wat de archeologische verwachtingen van een locatie zijn. Het nieuwe plan zorgt ook dat de regels omtrent archeologie nu in de hele gemeente Alphen aan den...

lees verder  

Parkvilla ontvangt incidentele subsidie van 1 ton

Parkvilla ontvangt incidentele subsidie van 1 ton
0

Stichting Parkvilla krijgt een aanvullende subsidie over 2018 van maximaal 100.000 euro van gemeente Alphen aan den Rijn. Deze wordt gegeven als aanvulling op de bestaande subsidie in het kader van BOOST. Parkvilla vindt de BOOSt-gelde...

lees verder  

Wethouder: meer plekken in Koudekerk voor huizenbouw in beeld

Wethouder: meer plekken in Koudekerk voor huizenbouw in beeld
0

Wethouder: meer plekken in Koudekerk voor huizenbouw in beeld

lees verder  

Definitief geen nachthoreca in uitgaansgebied Alphen

Definitief geen nachthoreca in uitgaansgebied Alphen
0

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 31 januari komt nachthoreca in Alphen als hamerstuk te staan. Burgemeester Liesbeth Spies concludeerde op basis van een onderzoek dat er te weinig draagvlak is, en wil daarom verder geen...

lees verder  

Besluitenlijst vergadering raadscommissie ruimtelijk en economisch domein

Besluitenlijst vergadering raadscommissie ruimtelijk en economisch domein
0

Besluitenlijst vergadering raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  

lees verder  

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.