Bouwplan zeven nieuwe woningen op Swaenswijkplaats

Bouwplan zeven nieuwe woningen op Swaenswijkplaats
0

Op de hoek van de Swaenswijkplaats en de Prins Hendrikstraat is een bouwplan in de maak voor zeven woningen, waarvan een appartement. De bouwplaats is het grasveld naast de Swaenswijkbrug tegenover het bestaande appartementencomplex en...

Lees verder  

Gemeenteraad niet blij met afschieten voorstel Buurtbus

Gemeenteraad niet blij met afschieten voorstel Buurtbus
0

Wethouder Kees van Velzen heeft zich niet genoeg ingespannen om een Buurtbus voor elkaar te krijgen. Dat is althans de mening van de Alphense politieke fracties onder aanvoering van Peter Versteeg (Nieuw Elan).

Lees verder  

Verkeersveiligheidsplan kan zo door naar gemeenteraad

Verkeersveiligheidsplan kan zo door naar gemeenteraad
0

Tijdens de bespreking van het Verkeersveiligheidsplan 2021-2026 bleek dat wethouder Kees van Velzen zijn huiswerk goed had gedaan. Het plan wordt in de raad van januari als hamerstuk op de agenda gezet. Toch werd op een aantal punten n...

Lees verder  

Postzegellocaties bebouwen met woningen

Postzegellocaties bebouwen met woningen
0

Op verzoek van de gemeenteraad levert wethouder Gerard van As een lijst met postzegellocaties voor Alphen-Stad. Liever had de wethouder echter een aantal grote locaties om een inhaalslag te kunnen doen. Er is namelijk woningnood vooral...

Lees verder  

Gemeente kan niets doen aan situatie Noorderkeerkring

Gemeente kan niets doen aan situatie Noorderkeerkring
0

In het voormalige complex van de GGZ aan de Noorderkeerkring in Alphen-Stad heeft woningcorporatie Woonforte tijdelijke eenheden ingericht voor jongeren. Er zijn echter veel klachten van bewoners. Hieraan kan de gemeente niets verander...

Lees verder  

Verkenning woningbouwlocaties Alphen aan den Rijn

Verkenning woningbouwlocaties Alphen aan den Rijn
0

Lees verder  

Ruim 6 ton nodig voor waterbergingen in Stadshart

Ruim 6 ton nodig voor waterbergingen in Stadshart
0

In het centrumgebied van Alphen-Stad zijn ondergrondse waterbergingen nodig. Hiervoor is een subsidie beschikbaar van een half miljoen euro mits de gemeente zelf 611.000 euro financiert. Een waterberging ontlast het riool en zorgt voor...

Lees verder  

Koopwoningen in Ridderveld I krijgen warmtescan

Koopwoningen in Ridderveld I krijgen warmtescan
0

De koopwoningen in Ridderveld I krijgen de komende maanden een warmtescan en een bijbehorend isolatierapport. Dat is in deze wijk interessant voor de bewoners, omdat de meeste koopwoningen voor 1975 zijn gebouwd. De gemeente krijgt hie...

Lees verder  

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL
0

De komende maanden worden stappen gezet in diverse projecten die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer in Hazerswoude Dorp en Boskoop. Maar voor het zo ver is debatteerde de raadscommissie ruimte en economisch domein op 1...

Lees verder  

Afwaarderen N209 en een tunnelbak in de toekomst

Afwaarderen N209 en een tunnelbak in de toekomst
0

De Alphense politieke partijen vinden dat het probleem in Hazerswoude-Dorp bij de bron moet worden aangepakt. En daarom wil de gemeenteraad dat de sluiproute vanuit Zoetermeer naar de N11 niet langer via het dorp over de N209 moet kunn...

Lees verder  

Nieuwe weg naar N11 plus in de toekomst een aquaduct

Nieuwe weg naar N11 plus in de toekomst een aquaduct
0

Wethouder Kees van Velzen wordt door de raad van Alphen aan den Rijn op pad gestuurd om het verkeer rond Boskoop in betere banen te leiden. De wensen zijn duidelijk: op de lange termijn een aquaduct aan de noordkant van Boskoop en op d...

Lees verder  

Gemeente verlengt contract GO! voor Jeugd

Gemeente verlengt contract GO! voor Jeugd
0

De samenwerking met GO! voor Jeugd, de uitvoeringsinstantie van jeugdhulp, wordt voortgezet tot eind 2022. Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt ondertussen hoe de jeugdhulp er vanaf 2023 uit moet zien.

Lees verder  

Raad wil in gesprek over plan voor Edelstenenbuurt

Raad wil in gesprek over plan voor Edelstenenbuurt
0

De gemeenteraad wil in gesprek over de plannen voor de Edelstenenbuurt in Alphen-Stad. Hier wordt de in Snijdelwijk Boskoop gehouden pilot eveneens uitgevoerd. Het gaat er daarbij om eventuele overlast door een kleine groep te voorkomen.

Lees verder  

Afval aanbieden bij Ecopark blijft hele jaar gratis

Afval aanbieden bij Ecopark blijft hele jaar gratis
0

Het aanbieden van afval zou twaalf keer gratis zijn en daarna zou er een kleine bijdrage worden gevraagd. De gemeenteraad wil dit echter betrekken bij de bespreking van het complete afvalbeleid begin volgend jaar, dus gaat de kleine bi...

Lees verder  

Theater Castellum: verbouwen, slopen of nieuwbouw

Theater Castellum: verbouwen, slopen of nieuwbouw
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil een onderzoek naar hoe en waar een groot theater het beste kan staan. Alphen-Stad hoort een theater te hebben, daar is iedereen het over eens, maar hoe staat ter discussie. Wethouder Erik van...

Lees verder  

Onderzoek Rekenkamer naar bouw theater

Onderzoek Rekenkamer naar bouw theater
0

De Alphense Rekenkamer zal een onderzoek doen naar de gang van zaken tijdens de bouw van het theater aan het Rijnplein. Dit onderzoek wordt door de Rekenkamer zelf gepland en wordt begin volgend jaar gedaan.

Lees verder  

Idee uit de mottenballen voor behoud theaterfunctie

Idee uit de mottenballen voor behoud theaterfunctie
0

Het bommetje vorige week van André de Jeu (Nieuw Elan), om de theaterfunctie uit de binnenstad naar een buitenlocatie te verplaatsen, bestaat uit een oud idee gecombineerd met één nieuwe: de theaterfunctie. Er komt...

Lees verder  

Plan voor woningen Sacharovlaan aangepast

Plan voor woningen Sacharovlaan aangepast
0

Het plan voor het bouwen van 190 woningen aan de Sacharovlaan is gewijzigd, omdat een aantal omwonenden door de nieuwbouw minder zon en privacy kreeg. Ook maakte de buurt zich zorgen over het parkeren. De wijzigingen hebben geen invloe...

Lees verder  

Theater in de binnenstad of op buitenlocatie

Theater in de binnenstad of op buitenlocatie
0

De 3,6 miljoen die nodig is om het gebouw van Theater Castellum te redden, wordt nog niet door de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Eerst moet naast dit voorstel een tweede voorstel worden gelegd om het theater samen met een aantal...

Lees verder  

Wegen in zuidelijk deel gemeente blijven lastig probleem

Wegen in zuidelijk deel gemeente blijven lastig probleem
0

Hoe leid je het verkeer in het zuiden van de gemeente Alphen aan den Rijn in goede banen? Dat was de hamvraag waar inwoners, organisaties en bedrijven hun zegje over deden tegenover de politieke partijen.

Lees verder  

Gemeenteraad gaat akkoord met lopende begroting

Gemeenteraad gaat akkoord met lopende begroting
0

De Alphense politieke partijen hebben weinig problemen met de Najaarsnota. In deze nota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over afwijkingen op de lopende begroting. Ondanks een paar forse tegenvallers blijft de begroting sluitend.

Lees verder  

Gemeente wil jongeren mee laten denken

Gemeente wil jongeren mee laten denken
0

Begin volgend jaar moeten minimaal vijfhonderd jongeren in gesprek met de gemeente Alphen aan den Rijn over verschillende onderwerpen. Het gaat om jongeren in het voortgezet onderwijs; voor basisschoolleerlingen is er al een kinderraad...

Lees verder  

Wijkcentrum en Voedselbank op één locatie

Wijkcentrum en Voedselbank op één locatie
0

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een gezamenlijk gebouw realiseren voor Wijkcentrum Briljantstraat en de Voedselbank. Op locatie Briljantstraat 1-5 is momenteel de Voedselbank tijdelijk gevestigd, ook zijn hier al wijkgerichte activite...

Lees verder  

Aanvraag bijdrage impulsgelden voor woningbouw in Rijnhaven

Aanvraag bijdrage impulsgelden voor woningbouw in Rijnhaven
0

In Alphen aan den Rijn is een groot tekort aan woningen. Daarom zoekt de gemeente naar extra mogelijkheden voor woningbouw. Een groot project is het gebied Rijnhaven. Dit moet een gebied worden waar wonen, werken en recreëren hand...

Lees verder  

Geen vuurwerk tijdens jaarwisseling, carbidschieten beperkt toegestaan

Geen vuurwerk tijdens jaarwisseling, carbidschieten beperkt toegestaan
0

Dit jaar is er een algeheel vuurwerkverbod. Het lijkt erop dat de aandacht daarom is verlegd naar carbidschieten. Burgemeester Liesbeth Spies wil dit niet verbieden, maar wel beperken. Carbidschieten mag onder voorwaarden op Oudejaarsd...

Lees verder  

Nieuw appartementencomplex langs Churchilllaan

Nieuw appartementencomplex langs Churchilllaan
0

Niersman Projectontwikkeling is van plan om langs de Churchilllaan 71 appartementen te bouwen. Een kwart hiervan is bestemd voor sociale huur en 10 procent voor middenhuur. Om de haalbaarheid van het schetsontwerp te onderzoeken sluite...

Lees verder  

Plan van aanpak voor multiculturele Edelstenenbuurt

Plan van aanpak voor multiculturele Edelstenenbuurt
0

De Edelstenenbuurt rond de hoogbouw Briljantstraat en Diamantstraat wordt geplaagd door terugkerende incidenten, ondanks veel positieve zaken. Met een Plan van Aanpak wil gemeente Alphen aan den Rijn het tij ten goede keren.

Lees verder  

Gemeenteraad staat vierkant achter Alphense horeca

Gemeenteraad staat vierkant achter Alphense horeca
0

Horecaondernemers verkeren in zwaar weer door de gedwongen coronasluitingen. Veel zaken hebben alternatieven ontwikkeld waarvoor ze steun nodig hebben van de gemeente. De hele gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft ‘ja’...

Lees verder  

Verrijdbare camera’s voor betere verkeersveiligheid

Verrijdbare camera’s voor betere verkeersveiligheid
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gaat begin volgend jaar in gesprek over verkeersveiligheid. Een van de onderwerpen is de aanschaf van een flexibel camerasysteem om beter te handhaven.

Lees verder  

Levensmiddelenzaken langer open rond kerst

Levensmiddelenzaken langer open rond kerst
0

Ondanks bezwaren van CDA en RGL heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn donderdag 26 november ingestemd met afwijkende openingstijden voor de levensmiddelenwinkels rond de feestdagen. De vraag komt van de winkeliers en wethouder ...

Lees verder