Anders denken én doen


9. Anders denken en doen.jpg

 

 • Permanente dialoog in wijken en kernen
 • Multi-optie Referendum
 • E-democratie
 • Verdere cultuuromslag in het gemeentehuis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer zeggenschap voor inwoners

Anders denken én doen!

Een nieuwe stap voorwaarts

Nieuw Elan staat altijd open voor trends en nieuwe ideeën. Veel Alphenaren vinden politiek niet zo interessant. Maar de onderwerpen waar de politiek over beslist, spreken hen wel aan. Over wat er dagelijks in hun dorp gebeurt, in hun straat, om de hoek, bij hun club of op het werk; dát is wat mensen wél belangrijk vinden. Daarom vindt Nieuw Elan dat de gemeente er moet zijn voor de inwoners en niet voor zichzelf.

Nieuw Elan staat voor meer directe democratie voor onze inwoners, meer inspraak, meer inclusie. Dat betekent ook meer zeggenschap voor inwoners over onderwerpen die in hun straat, wijk of dorp spelen. Nieuw Elan denkt buiten de gebaande paden en staat altijd open voor initiatieven vanuit de samenleving.

Nieuw Elan wil:

 • een gemeente die écht van iedereen is, waar iedereen kan meedoen, iedereen wordt gezien en gehoord;
 • een gemeente die haar inwoners vertrouwt en hun initiatieven ondersteunt;
 • meer maatwerk, grenzen verleggen en de lokale democratie vernieuwen.

De gemeente is al aardig op weg, maar de gewenste cultuuromslag is nog niet klaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijk- en dorpsraden beter ondersteunen

Uw stem geeft ons mandaat!

Nieuw Elan hanteert wel uitgangspunten, maar heeft vooraf geen in beton gegoten standpunten. Door op Nieuw Elan te stemmen, geeft u als inwoner onze raadsleden een mandaat voor vier jaar.

Nieuw Elan wil:

Dat iedereen wordt gehoord

Nieuw Elan is er voor iedereen, van links tot rechts, van arm tot rijk, van man tot vrouw en van zwart tot wit. Nieuw Elan betrekt bij haar besluitvorming zoveel mogelijk de mening van de inwoners. Onze raadsleden werken hard om ervoor te zorgen dat de gemeente er écht voor iedereen is?

Een permanente dialoog

Nieuw Elan wil een permanente dialoog in wijken en kernen. Wijk- en dorpsraden en andere overlegvormen moeten daarbij zoveel mogelijk worden betrokken. Zij zijn de ogen en oren in de wijken en kernen en een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners.

Nieuw Elan wil samen met hen experimenteren hoe zij meer de gelegenheid kunnen krijgen om zelf thema’s op de politieke agenda te zetten, eigen oplossingen voor kunnen stellen en de opvolging ervan ook zelf kunnen controleren. Omgekeerd moet de gemeente lastige vraagstukken kunnen voorleggen aan de inwoners. Met name de Wijk- en dorpsraden moeten wel de hele gemeenschap representeren. De mening van alle voor- en tegenstanders van een onderwerp doet er immers toe. Voor die belangrijke rol moet de gemeente de wijk- en dorpsraden en andere overlegvormen beter ondersteunen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen vooruit!

Multi-optie Referendum

Zo kan het werken: Wijk- of dorpsgericht Multi-optie Referendum

Eens in de vier jaar het stemhokje in en daarna op je handen moeten gaat zitten is niet meer van deze tijd. Inwoners willen terecht meer invloed. Vaak gaan de besluiten hun immers diréct aan.

Nieuw Elan wil:

 • medezeggenschap van wijken en kernen verder vormgeven en meer directe democratie mogelijk maken:
 • een Multi-optie Referendum dat mensen de mogelijkheid geeft meerdere opties aan te kruisen en voor draagvlak zorgt. Een traditioneel Ja/Nee-referendum, voor/tegen, zet mensen juist tegenover elkaar;
 • inwoners van een straat, wijk of kern vragen onder welke voorwaarden zij met een bepaald vraagstuk akkoord zouden kunnen gaan? Zo wordt al snel duidelijk wat de meerderheid wil;
 • inwoners die aangeven ergens bezorgd over te zijn vragen naar de precieze drijfveren. Een beter inzicht daarin helpt om beter gedragen beleid te maken.

Deze vormen van directe democratie zorgen voor tevredenheid, efficiëntie en maken vooral  gebruik van de kennis van de mensen die het meeste verstand hebben van een bepaalde wijk- of dorpskern, namelijk…

…de mensen die er zelf wonen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenleving kan heel veel zelf!

E-democratie

E-democratie

Digitalisering kan inwoners meer dan ooit een stem geven. Deze “E-democratie” verlaagt de drempel tot meebeslissen.

Nieuw Elan wil:

 • dat inwoners van een straat of wijk bijvoorbeeld mogen meebeslissen over de besteding van het budget om hun buurt op te knappen. Dat zorgt voor een grotere betrokkenheid bij hun eigen wijk;
 • dat inwoners online beter geïnformeerd worden over begrotingen en investeringen in hun straat, wijk of dorp. Zo krijgen zij beter inzicht in wat de gemeente in hun omgeving doet.

Eigenaarschap

De samenleving kan meer dan de gemeente denkt. Sterker nog, zij kunnen heel veel zelf! Zoals het recent opgerichte Alphen Vitaal waar onder andere ondernemers, sportverenigingen, onderwijs, zorgverzekeraars en eerstelijns zorg samen bepalen waar en hoe Buurtsportcoaches het best kunnen worden ingezet. Samen zorgen zij voor een vitale wijken en kernen en daarmee voor een Vitaal Alphen. En de gemeente? Die faciliteert en participeert waar nodig.

Nieuw Elan wil:

 • initiatieven van “eigenaarschap” stimuleren, bijvoorbeeld op buurtniveau met coöperatieve zorgverbanden, of duurzaamheidsinitiatieven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.