Infrastructuur, parkeren en handhaving


4. Verkeer.jpg

 

 • Openbaar vervoer
 • Bruggen
 • Waterwegen
 • Vrachtverkeer
 • Knelpunten
 • Vuurwerk
 • Cameratoezicht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaarvervoer, bruggen en (vaar)wegen

Infrastructuur

Nieuw Elan vindt dat een goede bereikbaarheid binnen het Groene Hart en in de Randstad een vereiste is voor een goede economie in onze gemeente. Ook de interne bereikbaarheid van stad en kernen moet beter worden.

Openbaar vervoer

Nieuw Elan wil dat het eigen initiatiefvoorstel Buurtbus, dat voorziet in een betere busverbindingen voor de kernen Aarlanderveen, Benthuizen, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, verder wordt uitgewerkt. Deze buurtbus moet de kernen onderling verbinden en ook de kernen met de stad Alphen aan den Rijn. Hiermee sluit het initiatief aan bij bestaande buurtbus verbindingen uit Zwammerdam en Boskoop. Praktisch betekent dit dat de gemeente Alphen aan den Rijn daarmee meer OV voor minder geld kan realiseren. Hier door ontstaat een beter bereikbare gemeente met een zodanige dienstregeling dat hierdoor een aantrekkelijk en passend aanbod en betere aansluiting ontstaat voor een zo groot mogelijk aantal (potentiële) reizigers.

Nieuw Elan wil:

 • beperkte openingstijden van de Alphense en Boskoopse bruggen tijdens de spitsuren;
 • verbeteringen realiseren in goed overleg met Rijk, Provincie en de vervoersbedrijven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontsluiting Rijnhaven

Waterwegen

Belangrijke waterwegen voor beroeps- en pleziervaart en de staande mastenroute doorkruisen de gemeente Alphen aan den Rijn:

 • de Oude Rijn
 • de Gouwe
 • Heijmanswetering
 • het Aarkanaal

De landelijke noord-zuidverbinding voor schepen met een staande mast gaat via Gouwe, Oude Rijn en Heijmanswetering. Deze route is ook van belang voor de beroepsvaart. Met het ontsluiten van de Rijnhaven wordt een overnachtingsmogelijkheid gecreëerd voor pleziervaart inclusief een mogelijk bezoek aan (winkel)centra.

Nieuw Elan is voorstander van de ontsluiting voor pleziervaart door nieuwe en gerenoveerde waterwegen om deze drukke route te vermijden. In de gemeente ontbreekt de mogelijkheid voor sloepen en andere kleine boten om ‘een rondje’ te varen en daarbij de beroepsvaart te vermijden. Nieuw Elan wil dit gefaseerd wel mogelijk maken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knelpunten

Bruggen

Nieuw Elan wil beter beleid voor het openen van bruggen voor plezier- en beroepsvaart waarbij meer rekening wordt gehouden met het wegverkeer. Zo kunnen de onnodige economische schade en irritaties die deze vertraging veroorzaakt worden verminderd.

 • Nieuw Elan is voor een tweede oeververbinding over de Gouwe op de middellange termijn;
 • Nieuw Elan wil samen met de provincie bezien of er een versnelling in de realisatie van een tweede oeververbinding kan komen om het knelpunt bij de Boskoopse hefbrug te ontlasten.

Vrachtverkeer

Nieuw Elan wil vracht- en landbouwverkeer weren uit alle kernen met uitzondering van bestemmingsverkeer. Nieuw Elan wil dat voor het landbouwverkeer, daar waar mogelijk, separate landbouwwegen worden aangelegd.

Nieuw Elan wil opnieuw bij de provincie aandringen op het in beide richtingen voor vrachtverkeer openstellen  van de busbaan langs de N207 Alphen aan den Rijn – Leimuiden. Vrachtverkeer rijdt 24 uur per dag, bussen bij elkaar opgeteld ca. 5 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beter Bereikbaar Gouwe

Een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek rondom o.a. Boskoop en Hazerswoude-dorp is dichterbij gekomen. Nieuw Elan steunt de directe aansluiting van de N11 Aan de A12 bij Bodegraven. Een nieuwe weg tussen Boskoop en de N11 heeft eveneens de steun van Nieuw Elan.

Boskoop

Nieuw Elan vindt het van belang dat de haalbaarheid van een 2e oeververbinding zo spoedig mogelijk wordt onderzocht en gerealiseerd. Het centrum – Zijde – van de kern Boskoop moet verkeersluw worden als onderdeel van een goede oplossing voor het knelpunt bij de Boskoopse hefbrug.

Koudekerk

Sluipverkeer Alphen-Koudekerk via de Maximabrug moet worden voorkomen. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen en handhaving daarvan in de Gnephoek nodig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knelpunten

Hazerswoude-Dorp

Nieuw Elan is voorstander van een structurele oplossing voor verkeersproblematiek veroorzaakt door de N209 (Gemeneweg) in de dorpskern van Hazerswoude-Dorp. Het is daarbij van groot belang dat de maatregelen op korte termijn zo goed als mogelijk bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van het dorp. Daar waar zich kansen voordoen voor verdere optimalisering moet daarop ingespeeld worden.

Daar waar blijkt dat de lokale kortetermijnmaatregelen niet toereikend lijken te zijn om de problematiek voor de langere termijn aan te pakken dringt Nieuw Elan bij de provincie op het terugdringen van het doorgaand verkeer op de N209 om zo de afwaardering van de N209 ter hoogte van Hazerswoude-Dorp mogelijk te maken.

Nieuw Elan vindt het van belang dat met grote voortvarendheid in overleg met inwoners een onderzoek wordt gedaan naar een onderdoorgang/tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude-Dorp;

Kerk en Zanen

Nieuw Elan wil een nieuw onderzoek naar een betere ontsluiting van de wijk Kerk en Zanen nu de NS de frequentie op het spoort Leiden-Utrecht gaat verdubbelen van 2 naar 4x per uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelijk speelveld

Parkeren en handhaving

Parkeren

Nieuw Elan wil parkeren faciliteren om een gelijkwaardig speelveld te krijgen tussen de winkelcentra. Voldoende en betaalbare parkeergelegenheid is belangrijk voor een prettig verblijf in het centrum.

Werknemers van in of nabij het stadshart gevestigde bedrijven en ambtenaren van de gemeente, dienen bij voorkeur gebruik te maken van de Castellumgarage. Nieuw Elan wil hierover afspraken maken met de werkgevers in het Stadscentrum.

Parkeren in de kernen en blauwe zones blijft gratis.

Toezicht en handhaving

Nieuw Elan vindt dat toezicht en handhaving zeer terughoudend moeten worden toegepast.

Het feit dat een BOA mag bekeuren, betekent niet dat een BOA moet bekeuren. De communicatie tussen handhaver en inwoner is het uitgangspunt. Handhaving is een middel als communicatie niet (meer) werkt.

Cameratoezicht

Nieuw Elan wil meer (mobiel) cameratoezicht op bepaalde plekken zoals rondom het station Alphen, uitgaansgebieden en plekken waar regelmatig overlast is, zoals de Snijdelwijk in Boskoop.

Vuurwerk

Nieuw Elan is tegen een algeheel vuurwerkverbod, voor vuurwerkvrije zones en niet tegen een verbod op knalvuurwerk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.