arrow_back

5 maart rondleiding door groene Gnephoekpolder


Zondagmiddag 5 maart organiseert GroenLinks Alphen aan den Rijn een rondleiding door de Gnephoekpolder. Het groen houden van de Gnephoekpolder is een belangrijk beslispunt bij de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Tijdens de wandeling zal raadslid René Driesen uitleg geven over het polderlandschap en aangeven wat de gevolgen van woningbouw in dit gebied zouden zijn. 

Het verzamelpunt van de wandeling is bij de Vrouwgeestmolen naast de Heimanswetering, waar geïnteresseerden om 14:00 uur met een kopje koffie worden onthaald. "Iedereen is welkom", zegt Driesen. "Om de waarde van een landschap te begrijpen helpt het om het met eigen ogen te zien, en om te horen waaróm iets bijzonder is. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en met elkaar in gesprek te gaan. Neem gerust uw fototoestel en verrekijker mee. GroenLinks heeft zich altijd ingezet tegen bebouwing van de Gnephoekpolder, om het open veenweidelandschap met weidevogels en het stiltegebied middenin het Groene Hart te behouden."

Ondanks de lancering door GroenLinks van een Plan B voor de woningbouw, waarin alternatieven worden genoemd, is in het najaar van 2022 door Wim Kuijken een advies aan de minister uitgebracht om duizenden woningen te realiseren in de polder. GroenLinks blijft zich, zowel in de gemeente als in de provincie, verzetten tegen die bouw. Dit onderwerp speelt dan ook een belangrijke rol in de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023. Tot op heden is de provincie Zuid-Holland tegen bebouwing omdat elders genoeg ruimte is voor woningen. Of dit zo blijft hangt af van de uitslag van de verkiezingen.

Driesen legt uit: "Buiten de aantasting  van het landschap verwachten wij dat de plannen weinig oplossen als het gaat om betaalbare woningbouw, die hard nodig is. Het realiseren van de woonwijk is zo duur (denk aan ontsluiting, waterveiligheid en bodemdaling) dat er onvoldoende sociale woningbouw mogelijk is. Ook betwijfelen we of er voldoende budget overblijft voor de beloofde verbetering van de natuurwaarde."

De rondleiding door de Gnephoekpolder start om 14:10 uur en eindigt om 16:00 uur, terug bij de molen. Hierna is er nog gelegenheid om vanaf 16:15 uur met een drankje na te praten in ’t Oude Raadhuys in Woubrugge. Wij hopen op mooi meer en zien uw komst met plezier tegemoet.Reacties

Locatie