arrow_back

Aan het mogelijk maken van 1,5 uur gratis parkeren in het centrum ging langdurige lobby vooraf


Anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrumgebied van Alphen aan den Rijn is in zicht. Dit besluit is echter niet van de een op de andere dag genomen. Hier ging langdurige lobby van de VOA aan vooraf.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn krijgt een pakket structurele maatregelen voorgelegd om het ondernemersklimaat te verbeteren. Anderhalf uur gratis parkeren in parkeergarages in het centrumgebied, wat gecompenseerd wordt door parkeren in de straten duurder te maken, maakt hier onderdeel van uit. Met dit maatregelenpakket komt een einde aan ruim zeven jaar steggelen over 'gratis parkeren' en wie dat dan moet betalen.

Langdurige lobby VOA

De VOA is heel blij met het positieve advies van het college aan de raad. Samen met andere partijen zoals Stichting Centrummanagement Alphen heeft de Alphense ondernemersvereniging jarenlang gelobbyd voor gratis parkeren in het centrum, om zo het centrum aantrekkelijk te houden. Voor winkelend publiek, maar ook voor bedrijven (lees: ketens die zich mogelijk in Alphen willen vestigen). Elles in ’t Veld, voorzitter van de VOA, is opgelucht dat het nu eindelijk zo ver is: “De VOA is al negen jaar bezig om dit te bereiken. Dat het nu uiteindelijk lijkt te gaan lukken zijn we écht heel blij mee. We zijn een grote stap verder nu er een voorstel naar de raad gaat.”

Onderdeel van meerdere investeringen

Het voorstel voor het anderhalf uur gratis parkeren maakt onderdeel uit van een aantal investeringen binnen het thema economie. Ook een innovatiefonds, een vernieuwde LEF-regeling, de vergroening van het stadshart en de uitbreiding van de economische organisatie ten behoeve van stimulering verduurzaming bedrijventerreinen, maken onderdeel uit van de investeringsplannen. Deze investeringen zullen deels bekostigd worden uit algemene reserves en algemene middelen, maar ook door middel van verhoging OZB niet-woningen.

In ‘t Veld licht toe: “Uiteraard is de VOA in beginsel niet voor een verhoging OZB. Echter, als wij in Alphen de economische doelen willen bereiken die wij ons in de Economische Agenda hebben gesteld en voorbereid willen zijn op alle uitdagingen die voor ons liggen, zullen we ook daarin moeten investeren. Daarnaast blijkt dat de OZB niet-woningen in Alphen dusdanig laag is dat de gemeente nu gelden misloopt van het Rijk, omdat er volgens het Rijk nu nog regelruimte is binnen de OZB. Een verhoging is dus niet te vermijden. En als deze er dan tóch komt, zien we graag dat de gelden weer terugkomen bij de ondernemers door te investeren in zaken als een innovatiefonds en het gratis parkeren.”

VOA rekent op positief vervolg

Binnenkort zal de raad zich beraden over de begroting van 2022 waarin de investeringen binnen het thema economie zijn meegenomen, in november inhoudelijk over het voorstel gratis parkeren. De VOA rekent op een positief vervolg, namelijk instemming van de raad met de voorgestelde begroting en plannen. In ‘t Veld: “Dit is echt geen moment te vroeg wat ons betreft, als we kijken naar de steden om ons heen. We willen absoluut niet de laatste stad zijn waar gratis parkeren wordt ingevoerd.”Reacties