arrow_back

Alphens buitengebied krijgt de volle aandacht


"We doen er al veel aan bij andere onderwerpen, maar nu een keer de volle en integrale aandacht voor het Alphense buitengebied", aldus wethouder Kees van Velzen. Naar aanleiding van een onderzoek naar 'ons' buitengebied is een glossy verschenen en een website gelanceerd.

Aanleiding voor het maken van de glossy is een grootschalig onderzoek sociale, ruimtelijke én economische thema’s die spelen in het buitengebied. Aan het onderzoek werkten naast de gemeente Alphen aan den Rijn ook mee: inwoners, ondernemers, publieke en maatschappelijke organisatie die wonen in, werken vanuit of actief gebruikmaken van het buitengebied.

Het onderzoek spitste zich toe op de thema’s:

 • Recreatie en toerisme
 • Sociale kwaliteit en leefbaarheid
 • Welzijn en gezondheid
 • Landbouw en bedrijvigheid
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptie
 • Natuur en biodiversiteit
 • Duurzame energie
 • Bodem, lucht en water
 • Landschap en cultuurhistorie
 • Mobilitieit en bereikbaarheid

Binnen de thema’s is nagedacht over onder meer kennis overdracht, hoe boeren om kunnen gaan met het stijgen van het waterpeil in de polders, zorg voor samenwerking en structuur tussen initiatieven voor recreatie, oog voor vergrijzing onder de bewoners, meer openbaar vervoer, inzet op verkeersveiligheid en meer inzet door de buurtbus.

De glossy is te lezen op www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl. Ook staat hier alle informatie die voor het onderzoek is verzameld.Reacties