arrow_back

Begroting Alphen 2022 sluitend! 2023 misschien bezuinigen, maar dan wel eerst intern kijken!


Donderdag 1 juli was de gemeenteraad bijeen voor de kadernota, zeg maar “de algemene beschouwingen” voor de komende jaren. Met als onderwerp niet alleen de belangrijke thema’s voor Alphen aan den Rijn, maar vooral ook het daarbij behorende huishoudboekje. Voor 2022 is er een sluitende begroting en voor 2025 ook. Voor de twee tussenliggende jaren 2023 en 2024 is dat nog minder zeker, zodat er wellicht financiële keuzes nodig zijn. Woordvoerder voor Nieuw Elan André de Jeu: ”Mocht dat het geval zijn dan gaan we eerst in het eigen huis kijken en dan pas naar de samenleving.”
 
André de Jeu tijdens zijn inbreng in de raadsvergadering: “Onze kadernota zou eigenlijk een perspectiefnota moeten heten. Perspectief als in hoop, toekomst, licht aan het einde van de COVID-ellende voor inwoners en burgers. Onze inwoners en organisaties verdienen dat en hebben juist nu een betrouwbare overheid als partner nodig.”
 
“Alphen perst niet de lucht uit de longen van de lol van de samenleving en kiest ervoor niet te korten op sport, cultuur, theater, bibliotheken et cetera. Wel hebben we last van de onduidelijkheid en getreuzel in Den Haag. Het landelijk beleid zou er juist op gericht moeten zijn dat lokaal maatwerk in bijvoorbeeld de jeugdzorg en de Wmo mogelijk is. Landelijk is men echter keer op keer doof voor wat er zich lokaal zich afspeelt. Voor 2022 is de nu door Den Haag toegezegde 1,3 miljard euro extra voor de jeugdzorg een lichtpuntje, ook al moest daar dan een arbitragecommissie aan de pas komen. We kunnen nu dus in ieder geval de begroting voor 2022 positief sluitend maken,” stelt André de Jeu.
 
“Voorlopig financiert de gemeente echter ook tegenvallers in de Wmo voor en allerlei investeringen voor de energietransitie en klimaatvraagstukken. Ook hiervoor moet het Rijk de gemeenten nog financiën beschikbaar gaan stellen en dan niet incidenteel, maar structureel.”
“De vraag is natuurlijk of een nieuw kabinet – dat er toch ooit zal komen neem ik aan – verder inzet op het versterken van wat lokaal noodzakelijk is. Landelijk bestaat immers niet. Landelijk is een optelsom van wat er lokaal gebeurd vindt Nieuw Elan.”
 
“Nieuw Elan wil met zoveel onduidelijkheid vanuit Den Haag nu nog geen voorstellen steunen die de samenleving onnodig in de portemonnee zouden kunnen raken. Dat is in Alphen gelukkig ook helemaal niet nodig. We kunnen het ons veroorloven om dat nog even af te wachten, voordat we beslissingen gaan nemen.”
Maar hoe zit het dan met die voorstellen om de OZB te verhogen?
 
“Nieuw Elan is geen voorstander van OZB-verhoging. Er speelt echter wel wat anders. Inwoners en bedrijven betalen tot het eind van dit jaar jaarlijks al jaren zogeheten precariorechten aan de Gas-, Water- en Lichtbedrijven. Dat gaat om enkele tientjes per jaar voor een gemiddeld gezin. Die bedrijven doen dat omdat de gemeenten hen daarvoor financieel belast. Jaarlijks int de gemeente op die manier zo’n 5 miljoen. Vanaf volgend jaar mag de gemeente dat niet meer doen. Die bedrijven zullen dan dus die rekening ook niet meer doorberekenen aan de bevolking. Voor de inwoners en bedrijven zou dat natuurlijk een voordeel opleveren, maar voor de gemeente een nadeel van die 5 miljoen. Daarom heeft de wethouder van financiën voorgesteld een kleine verhoging van de OZB door te voeren van zo’n 14 euro per gemiddeld huishouden. Wat dan nog altijd dus een voordeel van enkele miljoenen voor de Alphense samenleving inhoudt,” legt André de Jeu uit.
 
“Als Nieuw Elan stelle wij dat als voor 2023 en volgende jaren het nodig blijkt te zijn om die pakweg 14,- per gezinseenheid per jaar door te voeren dan moeten we het daar in de toekomst wel over kunnen hebben. Maar wat Nieuw Elan betreft kijken we eerst naar de gemeente zelf. Wij zijn van mening dat de interne organisatie van de gemeente financieel beter kan worden georganiseerd. Wij zeggen daarom eerst in huis alles op orde, dan pas kijken naar de inwoners en bedrijven. En dat lijkt ons tevens een mooi onderwerp voor de verkiezingen en een nieuwe coalitie. Voor nu is bezuinigen simpelweg nog niet noodzakelijk,” aldus André de Jeu tot slot.


Reacties

Locatie