arrow_back

CDA-initiatief 'snelheidsmeterspaarpot' binnenkort getest


Het CDA Alphen aan den Rijn is verheugd dat er binnenkort een proef zal worden gestart met de zogenaamde 'snelheidsmeterspaarpot'. Dit voorstel is gekomen naar aanleiding van een motie van CDA-raadscommissielid Mark Vermeulen.

“Eerder is aangetoond dat bewoners van een wijk of straat vaak ook diegene zijn die te hard rijden. Met deze meters kunnen we er samen voor zorgen dat een straat veiliger én leefbaarder wordt” vertelt Mark Vermeulen. Met dit initiatief wordt het rijden van een juiste snelheid beloond in plaats van beboet. Bij elk voertuig dat de juiste snelheid rijdt, wordt er geld gespaard voor een project in de gemeente Alphen aan den Rijn.“Niet beboeten maar belonen en hiermee gedragsverandering en bewustwording creëren" aldus CDA-Raadslid Helma van der Louw. Het CDA Alphen aan den Rijn is ervan overtuigd dat dit initiatief zal bijdragen aan een veiligere verkeerssituatie in onze gemeente. We kijken uit naar de resultaten van de proef en hopen dat dit een stap zal zijn in de goede richting voor de verkeersveiligheid van onze inwoners.

“Deze meters moeten ingezet worden op wegen waar dit gezien de verkeerssituatie ook realistisch is. Dus een rechte weg binnen de bebouwde kom zonder verkeersremmende objecten is dan minder logisch. Laat inwoners hier vooral over meedenken.” Voegt raadscommissielid Mark Vermeulen toe.Wethouder Relus Breeuwsma (CDA) heeft de aangenomen motie uitgewerkt en er komt nu een raadsvoorstel om vijf locaties aan te wijzen waar deze snelheidsmeterspaarpot' kan worden ingezet.Reacties

Locatie