arrow_back

Cultuurvisie wordt integraal en er komt een Alphense canon


De Kunst en Cultuurvisie 2021-2030 is door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met algemene stemmen vastgesteld. Toegevoegd zijn opdrachten voor wethouder Erik van Zuylen om de visie integraal aan te sluiten op verwante visies en om een Alphense canon voor te bereiden.

Al tijdens de raadscommissievergadering van 8 juli werd de Kunst en Cultuurvisie 2021-2030 goed ontvangen door de Alphense raadsfracties. Een week later, donderdag 15 juli, is de visie door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Wel is er een aantal punten van zorg.
Zo is de Kunst en Cultuurvisie een apart document waarin niet de complete branche is opgenomen en is de komende Erfgoedvisie ook een apart document waarin niet alle relevante onderwerpen zijn opgenomen.

Integrale visie
Petra Hoogenes (Nieuw Elan) diende daarom een motie in om alle visies, ook nog niet benoemde, integraal op elkaar aan te laten sluiten. Het gaat daarbij om kunst, cultuur, historie, cultuurhistorie, materieel erfgoed en immaterieel erfgoed. Een integrale visie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Wethouder Erik van Zuylen stelde voor om de aansluiting te bekijken als ook de Erfgoedvisie, na de zomer, gereed is.

Een tweede voorstel in deze motie is om een Klankbordgroep Cultuur met raadsleden in te stellen voor het vergroten van eigen kennis, vooraf bouwstenen aandragen en toezien op participatie van inwoners. Het CDA toonde zich fel tegenstander.

De motie van Nieuw Elan werd gesteund door VVD, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, SP en RGL.

Canon van Alphen

Het CDA diende een motie in om een Plan van Aanpak voor een canon van de gemeente Alphen aan den Rijn op te stellen. Deze zal helpen om de afzonderlijke geschiedenissen door de eeuwen heen en in de verschillende dorpen en de stad tot een gezamenlijk geheel te maken.

De voormalige gemeente Rijnwoude had al een canon en Boskoop werkt eraan in het kader van 800 jaar Boskoop. Marjon Verkleij meldde dat ook de Cultuurhistorische Waardekaart een goed uitgangspunt is.

Wethouder Van Zuylen vond ook dit een goed idee. De motie van het CDA werd door alle partijen gesteund.Reacties