arrow_back

De LOHW zet zich in voor hun buurt: “We willen bewoners mobiliseren om in actie te komen”


Een groep verontruste bewoners uit het Heimanswetering gebied heeft zich enige tijd geleden verenigd in het initiatief Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW). Zij maken zich hard voor alles wat in de buurt speelt. Onlangs hebben ze ook een website gelanceerd om buurtbewoners te betrekken en op de hoogte te houden.

De LOHW is ontstaan door een initiatief van verontruste bewoners. Jan Teeuwen en Mark van Lieshout, tevens woordvoerders/contactpersonen zijn betrokken als bewoner vanuit het eerste uur. “De directe aanleiding voor het oprichten van de LOHW was een persbericht over het te koop aanbieden van het voormalige Bos Beton terrein aan de Staalweg”, begint Teeuwen. “Eerst zouden daar woningen komen, toen bedrijven en opeens was er sprake over de komst van een chemische fabriek.”

Omwonenden wilden dat absoluut niet. Daarom maakten zij daar bezwaar tegen in de vorm van een petitie. “We hebben gelijk actie ondernomen door een petitie op te zetten en naar de mening van bewoners te vragen. Daar kregen we veel respons op. De petitie werd meer dan 850 keer ondertekend.” Naar aanleiding daarvan besloot een aantal bewoners een werkgroep op te richten en zich in te zetten voor andere zaken die in de buurt spelen.

Inzetten voor leefbare omgeving

In de loop van de tijd is het werkgebied van LOHW uitgegroeid naar de buurten: Schepenbuurt, Feministenbuurt, Ambachtenbuurt , Stromenwijk en de Noordrand. “We kijken in die buurten naar wat er speelt en wat ons raakt. Daar zetten we ons dan voor in”, vertelt Van Lieshout. “We doen dit echt voor de buurt en zijn dus niet verbonden aan een politieke partij of groepering. De LOHW is echt opgericht omdat we het beste met onze buurt voor hebben en de leefbare omgeving willen behouden en verbeteren.”

Op dit moment is de LOHW onder andere druk bezig met de plannen over de Noordrand. “Er is een Klankbordgroep opgericht bestaande uit vijf bewoners en projectteam leden van de gemeente. Daar worden de plannen doorgenomen. Hierin ziet de gemeente ons echt als gesprekspartner.” Hierbij is het doel van de LOHW niet om de plannen tegen te houden, maar juist om met zoveel mogelijk mensen rekening te houden. “We zijn niet tegen de plannen voor de ontwikkeling van de Noordrand, maar we vinden het wel belangrijk dat er aan iedereen gedacht wordt en een goede en veilige ontsluiting van het verkeer kan plaatsvinden. Het is van belang dat de nieuwe omgeving straks voor iedereen werkt, en niet maar voor een paar mensen.”

Bewoners mobiliseren

De LOHW wil meer buurtbewoners betrekken en bewegen om in actie te komen. “We willen bewoners mobiliseren om in actie te komen. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter”, zegt Teeuwen. Daarom hebben ze, met een kleine subsidie van de gemeente, een website opgezet. “Alle initiatieven waar we ons mee bezig houden staan op de website vermeld. Zo kunnen buurtbewoners kennismaken met de werkgroep en zien ze wat er in de buurt speelt. Het is een platform voor én door buurtbewoners. Door je te registreren bij de website, krijgt men automatisch berichten als er nieuws is.”

Met hulp van bewoners zouden ze de website nog verder willen uitbreiden. “De betrokkenheid vanuit buurtbewoners is nu ongeveer 10 procent. Dat willen we graag verhogen naar minimaal 25 procent, waarbij we ook een goede dekking willen hebben. Doordat mensen bij registratie op de website hun straatnaam vermelden, krijgen wij een idee van welke bewoners zich hebben aangemeld. En als bewoners actief betrokken willen zijn of als we hen ergens bij kunnen helpen, dan roepen we bewoners op om dit vooral te laten weten. We zijn zeer actief en helpen graag!”

Op de foto: op de Staalweg werden in oktober 2020 bomen gekapt. Bewoners hadden bezwaar aangetekend op de verleende vergunning voor de bomenkap op de Staalweg, maar voordat het bezwaar was beoordeeld waren de bomen al gekapt. De LOHW zet zich nog altijd in voor deze kwestie. Reacties