arrow_back

Digitale hei-ochtend over de jeugdzorg


Zaterdagmorgen 27 maart 2021 was raadslid Robin van Heusden namens de fractie van Nieuw Elan samen met collegae raadsleden aanwezig bij de digitale hei-ochtend over de jeugdzorg.

“Ook voor de fractie van Nieuw Elan blijft de jeugdzorg een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast kijken we met veel belangstelling uit naar de ontwikkelingen van de jeugdzorg en met name naar de aanbesteding die in de volgende raadsperiode in Alphen aan den Rijn zal plaatsvinden.”

"In de pilot ‘anders verantwoorden’ hebben we afgesproken om minder op cijfers te sturen en meer op de ervaringen van professionals. Het afgelopen jaar is dit, met grote beperkingen vanuit de coronamaatregelen, amper van de grond gekomen helaas. Verder is onlangs bekend gemaakt dat het contract met GO! met een jaar wordt verlengd vanaf 1-1-2022 i.p.v. een 2-jarige verlenging,"aldus fractiespecialist Robin van Heusden.

"Om met elkaar meer gevoel te krijgen bij de jeugdzorg gaf Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie van de Haagse Hogeschool deze ochtend een inkijk in de feitelijke stand van zaken in de jeugdzorg. Ook is met elkaar gesproken over de dilemma’s die in 2021 en 2022 uitgediept gaan worden. Deze uitwerkingen worden dan weer gebruikt als input voor de komende aanbesteding.
Vervolgens gaan we een routekaart maken met datgene wat er de komende twee jaar op de gemeenteraad afkomt en wat de beslispunten zijn" vertelt Van Heusden.

“Zowel in de voorbereidingsgroep als vandaag heb ik aangegeven dat het belangrijk is om als raad vooraf de verwachtingen duidelijk te hebben wie waarvoor verantwoordelijk voor is.
Als raad en organisaties hebben we nu nog de tijd om input te leveren wat belangrijk is om mee te nemen in de komende aanbesteding en op welke punten er moet worden gerapporteerd om dit als raad te kunnen blijven monitoren.“Reacties

Locatie