arrow_back

Eigen wijkcentrum voor Edelstenenbuurt


De Edelstenenbuurt in Ridderveld staat bekend als een kwetsbare buurt. Een gezamenlijke integrale aanpak van alle sociaal maatschappelijke organisaties is daarom noodzakelijk. Daarin past een eigen wijkcentrum waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen deelnemen aan de geboden maatschappelijke activiteiten en indien nodig ondersteuning kunnen vinden in hun eigen omgeving. Parallel aan deze ontwikkeling liep een traject om de voedselbank een eigen plek te geven. Dit heeft geresulteerd in één gezamenlijk locatie in de Briljantstraat.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart heeft de raad ingestemd met een raadsvoorstel dat hierin voorziet. Woordvoerder Peter Versteeg: “door de realisatie van één gebouw en de ambities voor de Edelstenenbuurt krijg je nu één flexibel wijkcentrum. Bovendien ben je gelijk van het stigmatiserende gevoel af van de gebruikers van de voedselbank. Deze herontwikkeling is een positief signaal naar onze inwoners. Laten we onze inwoners perspectief bieden, blijf naast ze staan, reik ze de helpende hand. Iedereen doet mee”.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: “een gebouw met twee eigenaren vereist goede contractuele afspraken en een heldere verdeling van de exploitatie- en beheerkosten. Van belang is een goede betrokkenheid met maatschappelijke organisaties voor de inrichting van het buitengebied. En laten we ook de betrokkenheid van buurtbewoners in een vroegtijdig stadium niet vergeten. Het is zaak dat de communicatie zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte en verwachting van de inwoners.”

“Daar waar maatschappelijke organisaties samen worden gehuisvest ontstaat, over het algemeen ook een hogere verkeersintensiteit dan voorheen. Praktisch betekent dit onder anderen de zorg voor voldoende parkeerplaatsen en een goede verkeersveiligheid,” stelt  Peter Versteeg.

Voor zowel de communicatie als betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en inwoners heeft Versteeg aandacht gevraagd aan wethouder Schotanus. Deze heeft toegezegd hierop toe te zien.Reacties

Locatie