arrow_back

Even voorstellen… Clemens Boere, lijst 1 plaats 11


Even voorstellen… Clemens Boere, lijst 1 plaats 11

Clemens Boere is een geboren en getogen Boskoper die zich al vele jaren verdienstelijk maakt in het Boskoops maatschappelijk veld. Clemens heeft een breed interessegebied waarbij de ‘mens’ voorop staat. Of het nu de Wmo is, meedoen in de maatschappij, de leefbaarheid, of bereikbaarheid van alle dorpen in gemeente Alphen aan den Rijn, altijd  staat de mens in zijn omgeving centraal om met maatwerk de juiste oplossing te krijgen.

Clemens: “De voorzieningen moeten in onze hele gemeente goed zijn, en daarbij is speciale aandacht nodig voor alle dorpen. Samen met de inwoners van dorpen en wijken moet gekeken worden hoe zij hun woonomgeving, in de breedste zin, willen inrichten. Inspraak moet met zoveel mogelijk betrokkenen, om draagvlak te creëren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een afgewogen beslissing moeten nemen, waarbij niet iedere zienswijze kan worden gehonoreerd.”

“Het moet goed leven zijn in onze gemeente: goed bereikbaar, fijn wonen, interessant werk en gevarieerde vrijetijdsbesteding. Laten we elkaar de leuke dingen in het leven gunnen. Voor de een is dat een theatervoorstelling of lekker winkelen, voor de ander is dat samen sporten of een feest tot in de kleine uurtjes. Samen kunnen we onze gemeente met zijn diversiteit aan kernen en inwoners voor iedereen nog mooier maken.”

Clemens is sinds 1989 vrijwilliger bij scoutingvereniging De Schouw. Daar is hij meer dan 15 jaar bestuurslid waarvan 5 jaar voorzitter, 25 jaar actief als direct leidinggevende en vele jaren betrokken bij allerlei commissies.

Clemens was van 2007 -2013 lid van de WMO-raad en in die rol betrokken bij de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Clemens was in de vorige raadsperiode raadscommissielid bij de fractie van Nieuw Elan met in zijn portefeuille onder andere WMO en bereikbaarheid voor de kernen.

Nieuw Elan lijst 1, plek 11



Reacties