arrow_back

Even voorstellen: dit is Peter Versteeg, lijst 1 plaats 4


Peter Versteeg kijkt met gepaste trots terug op de afgelopen vier jaar waarin hij inwoners heeft vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

“Gun uzelf een samenleving met toekomst” was de slogan toen hij begon in 2018. "Of ik daarin ben geslaagd, moet eenieder voor zich beoordelen. Terugkijkend zijn er veel stappen gezet, maar is er ook nog genoeg te doen de komende jaren."

Een samenleving met toekomst?

"Een samenleving met toekomst ontstaat door goed te luisteren naar inwoners, dorpsoverleggen en belangenverenigingen en deze een duidelijke stem te geven in de raad. Het van buiten naar binnen werken. Dit vereist een cultuuromslag en is hard nodig", zegt Peter.

"Voor een samenleving met toekomst moeten we de eigenheid, verscheidenheid en cultuur van de dorpen waarderen en respecteren. Dit kom bijvoorbeeld tot uitdrukking door aandacht voor de dorpshuizen en door het ondersteunen van activiteiten en evenementen."

Buurtbus en winkels

In deze toekomst past ook het buurtbusinitiatief dat Peter voor Nieuw Elan heeft uitgewerkt en ingediend.  "Daardoor blijven dorpen en inwoners en aanwezige voorzieningen verbonden met elkaar. Iedereen doet mee  werkt alleen als dat ook mogelijk is voor iedereen. Hierbij hoort ook het behouden van de winkelvoorzieningen."

Wonen

In een samenleving met toekomst is er een aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen. "Ik zal dan ook verder mijn best doen om bouwprojecten en de verdere ontwikkeling van woningen voor starters, jongeren en ouderen in de dorpen mogelijk te maken."

Knelpunten verkeer

Een samenleving met toekomst bestaat ook uit het oplossen van verkeersknelpunten en het verbeteren van de verkeersveiligheid. "In de praktijk betekent dit het weren van zwaar verkeer in de dorpen en een betere ontsluiting van de dorpen. Tunnels en bruggen zijn hier mogelijke oplossingen."

Duurzaam

Een toekomstbestendige samenleving heeft ook ruim aandacht voor duurzaamheid. "Het is voor ons allemaal belangrijk dat het lukt om over te stappen op duurzame energie. Oplossingen die betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. Keuzevrijheid voor inwoners, bedrijven en organisaties is daarbij essentieel. Voor mij betekent dit bijvoorbeeld dat het vinden van locaties voor zonneparken en windmolens een gezamenlijk proces is dat met inwoners, bedrijfsleven en organisaties wordt doorlopen."

Middenin de samenleving

Wat mogen inwoners verder van Peter verwachten? "Een enthousiast raadslid. Een raadslid dat middenin de samenleving staat. Iemand die zich inzet voor een samenleving met toekomst. Want die samenleving zijn wij immers met elkaar."

Nieuw Elan lijst 1, plek 4Reacties

Locatie