arrow_back

Funderingsloket Groene Hart in het leven geroepen voor ‘eerste hulp aan huiseigenaren’


Alphenaren die vragen hebben over bodemdaling of schade aan de fundering van hun woning, kunnen vanaf nu aankloppen bij het Funderingsloket Groene Hart. Alphen aan den Rijn hoort samen met Gouda, Woerden en Oudewater tot de vier gemeenten die hiervoor het voortouw hebben genomen.

Funderingen van woningen op houten palen of op staal gebouwde woningen hebben een grotere kans op schade aan de fundering. Bij huizen gebouwd na 1990 is die kans erg klein, omdat deze in principe op betonnen palen staan. Als er sprake is van schade aan de fundering van jouw huis, kun je hiervan melding maken via https://www.kcaf.nl/regiodeal/.

Funderingsloket

Veel huiseigenaren merken echter pas dat er problemen zijn met de fundering als de scheuren in de geval al zichtbaar zijn of als er verzakkingen optreden. Hoe het met de fundering van jouw woning gesteld is kan dan ook zeker geen kwaad. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden en Oudewater hebben daarom samen het Funderingsloket Groene Hart in het leven geroepen.

“Daarbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie FunderMaps en deskundige begeleiding. Door het toevoegen van lokale gegevens aan deze database neemt de kwaliteit van de informatie toe”, legt de gemeente uit. “Huiseigenaren krijgen in eerste instantie digitale informatie van het Funderingsloket. Als het noodzakelijk is, wordt er een afspraak op locatie gemaakt. Daarmee zorgt het Funderingsloket voor eerste hulp aan huiseigenaren.”

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het Funderingsloket Groene Hart is financieel mogelijk gemaakt door de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Het Groene Hart heeft een veenbodem en daardoor veel last van bodemdaling, zowel in het agrarisch als stedelijk gebied.

Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.Reacties