arrow_back

Gaat er een buurtbus rijden in de dorpen van voormalig Rijnwoude?


KOMT ER EEN BUURTBUS TE RIJDEN IN DE DORPEN VAN VOORMALIG RIJNWOUDE?

Als het aan de Hazerswoudse gemeenteraadsleden Peter Versteeg (Nieuw Elan) en Bas van Polanen (VVD) ligt is het antwoord een volmondig JA! Deze raadsleden hebben de handen ineen geslagen om de buurtbus van de grond te krijgen. Daarvoor doen Versteeg en Van Polanen een belangrijk beroep op u om over de komst van de buurtbus mee te denken en uw input te leveren.

Noodzaak voor een buurtbus

De buurtbus kan een belangrijke bijdrage leveren aan aanvullen van het bestaande aanbod van openbaar vervoer en biedt daarnaast kansen voor verbeterde bereikbaarheid van de dorpen.

Voor vele inwoners geldt dat de afstand tussen hun woning en de dichtstbijzijnde bushalte te groot is. Het bezoeken van bepaalde voorzieningen zoals een verzorgingshuis, het gemeentehuis, sportvereniging of het dorpshart wordt daarom door sommige inwoners als een serieuze opgave ervaren. Het alternatief van een regiotaxi is duur en er moet vaak lang worden gewacht.

Ouderen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer in hun dorp voor bezoek aan hun vrienden, familie of het bezoeken van dagactiviteiten. Ook staat de bereikbaarheid van dorpen onderling onder druk. De buurtbus kan door zijn routes en betere bereikbaarheid van dorpen (sociaal) isolement en vereenzaming tegengaan; de buurtbus verbindt letterlijk onze inwoners gemakkelijk met elkaar. Ook kan een buurtbus de oplossing zijn voor het bezoeken van vrienden en familie of het bezoeken van dagactiviteiten, voedselbank, het ziekenhuis en dergelijke.

Beter bereikbare dorpen met een zodanige dienstregeling dat hierdoor een aantrekkelijk en passend aanbod en betere aansluiting ontstaat voor een zo groot mogelijk aantal (potentiële) reizigers is het doel van de buurtbus.

Buurtbus als aanvullend vervoersmiddel naast bestaand openbaar vervoer

Een oplossing voor deze aandachtspunten is een buurtbus met een aanvullende dienstregeling. Een mogelijk alternatief is een buurtbus op afroep. Versteeg en Van Polanen benadrukken dat het niet de bedoeling is om de buurtbus in te zetten in plaats van de reguliere bus, maar dat de buurtbus gezien moet worden als een aanvulling op het bestaande aanbod van openbaar vervoer.

Buurtbusverenigingen rijden doorgaans met busjes, die bestuurd kunnen worden door vrijwilligers met een standaard B-rijbewijs. Vrijwilligers kunnen dus een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. De busjes worden door vervoerders geschikt gemaakt voor gebruik en onder andere voorzien van OV-chipkaartapparatuur en aansluiting op 9292.nl en andere reisinformatiesystemen.

 Initiatiefvoorstel

Om die reden is ook een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn ingediend. Dit initiatiefvoorstel riep het College van Burgemeester en Wethouders op om de mogelijkheden voor een buurtbus in de dorpen van voormalig Rijnwoude te onderzoeken. Dit initiatiefvoorstel is door alle politieke partijen in de gemeenteraad gesteund en onderstreept het grote politieke draagvlak om de bereikbaarheid in de dorpen te verbeteren door middel van een buurtbus.

In reactie op dit initiatiefvoorstel is vanuit het College van Burgemeester en Wethouders aangegeven, dat de behoefte voor een buurtbus nog niet duidelijk in beeld is. Versteeg en Van Polanen zijn er echter van overtuigd dat een buurtbus kan rekenen op groot en breed draagvlak en reizigers in de dorpen. Daarom hebben Versteeg en Van Polanen het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden om ook met de Dorpsoverleggen, maar belangrijker: met u!, de behoefte voor een buurtbus duidelijk in beeld te brengen. Uw input is daarom belangrijk!

Wat willen wij bereiken?

De buurtbus kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan aanvullen van het bestaande aanbod van openbaar vervoer en biedt daarnaast verbeterde bereikbaarheid van de dorpen. Ook kan een buurtbus de oplossing zijn voor het bezoeken van vrienden en familie of het bezoeken van dagactiviteiten, voedselbank, het ziekenhuis en dergelijke.

Beter bereikbare dorpen met een zodanige dienstregeling dat hierdoor een aantrekkelijk en passend aanbod en betere aansluiting ontstaat voor een zo groot mogelijk aantal (potentiele) reizigers.

Wat vragen wij aan U?

Herkent u zich in bovenstaande? Laat ons dat dan weten. Deze vraag is tevens uitgezet bij het Dorpsoverleg. U kunt dus ook uw opmerkingen kwijt bij uw eigen Dorpsoverleg. Ook kunt u zich direct tot ons wenden door een mail te sturen naar Peter Versteeg (pversteeg@alphenaandenrijn.nl) en Bas van Polanen(bvanpolanen@alphenaandenrijn.nl)

Hartelijk dank voor het meedenken!

Peter Versteeg en Bas van Polanen

Groene Hart Koerier - Peter.jpeg

 Reacties

Locatie