arrow_back

"Geef dorpen en wijken een eigen budget"


Nieuw Elan wil dat meer mensen bepalen hoe hun eigen woonomgeving eruit ziet en hoe hun sociale leven eruit ziet. Daarom moeten er dorps- en wijkbudgetten komen. Dat is een onderhandelingspunt na de verkiezingen. Het betekent ook een grotere rol van onderaf, dus een kleinere voor gemeenteraadsleden.

"Het gaat soms in de gemeenteraad over 5000 euro voor een evenement of meer of minder groen in een straat. Daar moeten wij in de raad niet over praten, laat mensen dat mooi zelf beslissen", zegt lijsttrekker André de Jeu. "Wij moeten het beleid maken en die groene uitvoering op straat is voor de mensen die daar wonen. Dat geldt voor alle dorpen en ook voor de wijken."

Wijkbudgetten
Nieuw Elan is dan ook een verklaard voorstander van dorps- en wijkbudgetten. "Geef de mensen een budget van een paar honderdduizend euro met een aantal kaders eromheen en laat hen het zelf met elkaar bepalen. Het moet dan gaan om typisch dorpse zaken als een evenement, de inrichting van hun omgeving, een voetbalkooi of extra ondersteuning voor vrijwilligers. Daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Wij vinden het een zwaar punt voor de onderhandelingen na de verkiezingen om de dorpen en wijken een eigen budget toe te kennen, zodat dit door de dorpsbewoners kan worden gebruikt zonder inmenging van bovenaf. Bottom-up democratie noemen wij dat."

Serieus nemen
Dezelfde boodschap bracht Nieuw Elan eerder in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Koudekerk. Een belangrijk punt voor dorpsbewoners is het gevoel dat zij door gemeenteambtenaren niet altijd serieus worden genomen. Wethouder Gerard van As herkent de klacht: "Het kan nooit de bedoeling zijn om een dorp een eigen budget te geven en dan alles ter goedkeuring voor te laten leggen aan de gemeenteraad of aan een ambtenaar. Wel moet de raad de algemene kaders scheppen en moet er een vorm van verantwoording achteraf zijn. Dorpsoverleggen en dorpsraden kunnen daarbij een rol spelen."
De Jeu erkent dat het dan ook goed is om ondersteuning vanuit de gemeente te bieden. Niet om de boel te controleren, maar om de weg te wijzen. Bijvoorbeeld als er ingewikkelde regels bij een thema horen. Hij wijst ook op de Right to Challenge, waarbij een initiatiefgroep een taak van de gemeente over kan nemen.

Ondersteunen
Een thema zoals de dorps- en wijkbudgetten raakt direct aan de kern van het leven in de dorpen, wijken, buurten en straten. Daaraan gekoppeld zit ook de manier waarop welzijnsorganisaties het maatschappelijk en sociaal leven van veel mensen beheersen.
Over de soms niet goed lopende samenwerking  met TOM in de Buurt onder meer in Koudekerk en in verschillende Alphense wijken merkt De Jeu op: "Er zijn regelmatig klachten, dus daar moeten we nu iets aan doen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat TOM initiatieven van vrijwilligers en organisaties ondersteunt en niet overneemt laat staan tegenwerkt. Verder vinden wij dat de aanbesteding echt anders moet. We hebben de afgelopen periode veel geleerd. Zowel positief als negatief."
De Jeu merkte op dat de decentralisaties, onder meer in de zorg, met weinig geld van de grond moesten worden getrokken, maar: "Anders dan in veel andere gemeenten hebben wij hier wel veel maatwerk.  Waar wij het als raad over eens zijn, is dat er niemand buiten de boot mag vallen."

Lokale besluiten
Nieuw Elan wil dat de inwoners zelf kunnen besluiten over hun eigen omgeving en hun eigen leven. "We willen mensen meer dan nu ruimte geven en ondersteunen. We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt. We doen veel samen met de inwoners en mensen worden meer betrokken bij de besluitvorming. Nieuw en Anders is goed doorgevoerd. Iedereen wordt bij alle lokale besluiten betrokken, maar het kan absoluut nog beter", aldus Van As.
Blijft dat Alphen aan den Rijn op plek 2 van de gelukkigste gemeenten staat: "Als het gaat om wonen, werken, recreëren en voorzieningen zijn we de nummer 2 in Nederland. Als we dat willen blijven, is woningbouw heel belangrijk om de leefbaarheid op peil te houden."Reacties

Locatie