arrow_back

Gemeenteraad niet blij met afschieten voorstel Buurtbus


Wethouder Kees van Velzen heeft zich niet genoeg ingespannen om een Buurtbus voor elkaar te krijgen. Dat is althans de mening van de Alphense politieke fracties onder aanvoering van Peter Versteeg (Nieuw Elan).

Voorzitter Henk Goes (PvdA), van de raadscommissie op donderdagavond 7 januari, was duidelijk: de afwijzende brief van het college over het initiatiefvoorstel Buurtbus van de gemeenteraad wordt niet in de komende raadsvergadering behandeld.
Verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen werd raadsbreed verweten geen goed onderzoek te hebben gedaan en te weinig moeite te hebben gedaan om een Buurtbus van de grond te krijgen. De wethouder gaat nu met een aantal raadsleden, waaronder in ieder geval Versteeg en Bas van Polanen (VVD), in de herkansing.

Nieuw Elan vond dat er geen goed onderzoek was gedaan en dat er niet is gekeken naar uitvoerbaarheid. Ook stak het dat er geen overleg met de fracties en dorpsraden is geweest. De VVD was 'diep teleurgesteld' en sprak over een gemiste kans.
Wethouder Van Velzen bracht daar tegenin dat hij gewoon geen initiatiefnemers heeft gevonden. "Zo’n project heeft een goede trekker nodig!" Ook wees de wethouder op de in zijn ogen mislukte Buurtbus in Boskoop.

Versteeg meldde dat het in Boskoop steeds beter gaat. "Het probleem is niet het aantal vrijwilligers, het is inderdaad de trekker en de organisatie. Vandaar dat wij vragen om de gemeente trekker te maken."
Versteeg gaat nu samen met Van Polanen en eventueel andere raadscommissieleden plus de wethouder op onderzoek uit en in gesprek met de dorpsraden.
Vervolgens komt er een nieuwe brief die opnieuw wordt behandeld.

Peter Versteeg (midden) voor de verkiezingen in 2018

Bron: Alphens.nlReacties

Locatie