arrow_back

Gemeenteraad voor uitbesteden theater Castellum


Ondanks twijfels en bezwaren gaat de aanbesteding van de functie van Theater Castellum gewoon door. Er zijn twee commerciële partijen die belangstelling hebben, maar zij voldoen niet aan alle eisen. "Als er uiteindelijk geen geschikte kandidaat is, kan de huidige BV weer in beeld komen", aldus wethouder Erik van Zuylen.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn kan de aanbesteding van de functie van Theater Castellum, feitelijk de exploitatie van het gebouw aan het Rijnplein, niet tegenhouden. Er wordt een kandidaat gezocht die in eerste instantie gaat huren en eventueel later tot aankoop van het gebouw overgaat.
Wel hebben de verschillende politieke fracties tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juli hun wensen en bedenkingen kunnen melden aan verantwoordelijk wethouder Erik van Zuylen.

De meeste zorg ging uit naar behoud van de theaterfunctie, naar de mogelijkheden voor het podium voor inwoners en naar de positie van de medewerkers. Ook de wethouder wil graag een "maatschappelijk ondernemer met een cultureel hart, waar we met z’n allen veel plezier aan gaan beleven".

Als er een geschikte kandidaat is, een die voldoet aan alle voorwaarden, moet de gemeente de opdracht ook gunnen. Is zo’n kandidaat er uiteindelijk niet, dan komt het voorstel van het huidige Castellum BV in beeld. Omdat de gemeente eigenaar is, mag Castellum BV niet meedoen aan het aanbesteden.

Er ontstaat overigens een veel groter probleem als een kandidaat de gunning krijgt en na een aantal jaren huren afhaakt of niet voldoet. Dan is Castellum BV ontmanteld en er is dan ook geen exploitant meer.Reacties