arrow_back

Gesteggel met provincie over woningbouw Gnephoek duurt voort


Na de motie in de Tweede Kamer heeft de gemeente nog geen goed gesprek gehad met het ministerie en de provincie Zuid-Holland over woningbouw in de polder Gnephoek. Wel is er een briefwisseling tussen provincie en gemeente over de meningsverschillen. De Alphense gemeenteraad heeft donderdag 16 juli besloten om een debat over de plannen te houden.

Ondanks het Alphense aandringen wil de provincie Zuid-Holland geen woningbouw toestaan in de Gnephoekpolder. De redenen van de provincie zijn:

  • er is geen noodzaak voor een nieuwe uitleglocatie
  • de woningbouwbehoefte kan binnenstedelijk worden opgevangen
  • de woningbouwbehoefte neemt na 2030 af
  • er zijn vooral kleinere appartementen nodig en minder eengezinswoningen
  • er is geen hoogwaardige ontsluiting en OV in de buurt van de Gnephoek

De gemeente Alphen aan den Rijn is verrast over deze argumenten. Zij meent dat:

  • er wordt uitgegaan van verouderde cijfers
  • er onvoldoende binnenstedelijke mogelijkheden zijn
  • er wel degelijk ontsluiting is via de Maximabrug

Bovendien wil de gemeente eigen inwoners binnenboord houden en niet zien vertrekken naar nieuwe locaties in onder meer Valkenburg.

De VVD vindt dat er ondertussen een gesprek moet komen tussen de gemeenteraadsleden onderling. "Wij willen graag een woningbouwdebat over het zoekgebied. Wat zijn de feiten en wat willen wij als fracties en als gemeenteraad in de Gnephoekpolder." Wethouder Gerard van As (wonen) steunt dit verzoek.
De fractie van de SP is tegen bebouwing in de Gnephoek, maar wil tijdens een debat wel de grondeigenaren spreken. De meesten zijn vastgoedontwikkelaars en beleggers. Insprekers lijkt de VVD prima, hoe meer informatie er komt, hoe beter het is.
Het debat wordt na de zomervakantie gehouden met steun voor de VVD-motie van Nieuw Elan, SGP, ChristenUnie, D66, DWB en CDA.Reacties