arrow_back

GroenLinks: "Bouw betaalbare woningen op bedrijventerreinen en Noordrand"


GroenLinks wil meer betaalbare woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn, op locaties waar dat niet ten koste gaat van het groene landschap. Er zijn volgens de partij voldoende opties waarbij de polder niet wordt volgebouwd en het Groene Hart wordt gespaard. 

Bouw in gebieden met lagere landschapswaarde

De Gnephoekpolder is al jaren een heikel punt binnen de politiek. In het coalitieakkoord van 2018 sprak GroenLinks met Nieuw Elan en CDA af dat de woningbouw in de Gnephoek beperkt zou blijven tot een duidelijk afgebakende zuidrand. GroenLinks raadslid Marijke Kottenhagen legt uit: "Wij willen de rest van de Gnephoekpolder onbebouwd laten omdat bebouwing dit weidevogel- en stiltegebied zou vernietigen, en daarmee een uniek poldervenster. Bovendien zijn er binnen de gemeente voldoende andere mogelijkheden, zoals het efficiënter benutten van bedrijventerreinen en het verplaatsen van bedrijven met een hoge milieucategorie, zoals nu bij de Rijnhaven gebeurt. Ook is bebouwing van de Noordrand van Alphen een goede optie en willen wij onderzoeken wat er bij J.C. Hoogendoornlaan mogelijk is. Deze locaties zijn samen ruim voldoende voor de woningbehoefte van Alphen aan den Rijn."

Polders bebouwen

De VVD ziet dit anders en wil grootschalige woningbouw in de Gnephoek. Naar aanleiding van een motie van de VVD in de Tweede Kamer om 10.000 woningen te bouwen in de Gnephoekpolder en de Vrouwgeestpolder was er vorige maand een discussie in de gemeentelijke raadscomissie. De lokale VVD maakte hierbij duidelijk dat ze wel 25.000 woningen willen bouwen in de polder. Dit zou aan de gemeentelijke omgevingsvisie moeten worden toegevoegd, die in de raadscommissie van 4 november behandeld wordt.

Kottenhagen: "Al die woningen zouden in de Gnephoekpolder moeten komen. Als je nagaat dat heel Alphen stad nu ruim 32.000 woningen heeft wordt het dus een overvolle hoogbouwwijk, waar geen ruimte meer is voor groen, laat staan voor weidevogels. De VVD is tegen elke inbreilocatie want dan zou de stad te vol worden. Ook wijzen ze elke andere locatie af, zelfs de Noordrand. Hier is niemand bij gebaat, lijkt ons."

Misverstand in de media

Volgens Kottenhagen doen diverse media het voorkomen alsof de Alphense gemeenteraad unaniem de hele Gnephoek wil bebouwen. "Dat is helemaal niet het geval. GroenLinks houdt zich aan het coalitieakkoord en onze coalitiepartners Nieuw Elan en CDA hebben ook verklaard zich aan het coalitieakkoord te houden. Ook SP en Beter Alphen zijn tegen het bebouwen van de Gnephoek. Op basis van de raadscommissie van september kun je hooguit concluderen dat er op dit moment een meerderheid is om in het zuidelijke deel conform het coalitieakkoord te bouwen. Dat is deze hele raadsperiode al zo. Nepnieuws dus."Reacties

Locatie