arrow_back

Herijking buurt- en dorpshuizen op naar fase 3


Het coalitieakkoord met als titel “Groene stad met lef, met krachtige buurten en dorpen” is het fundament voor deze notitie: “Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal- en ruimtelijk beleid”. Om dit uit te kunnen voeren moeten er voorzieningen zijn in de buurten en dorpen om inwoners een fijne woonomgeving te geven. Eén daarvan is een goede multifunctionele buurt- en dorpshuisvoorziening. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, deel kunnen nemen aan allerhande activiteiten en indien nodig gebruik kunnen maken van ondersteuning.  

Het hele proces beslaat vier fasen. Iedere fase wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. In de eerste fase zijn de uitgangspunten getoetst aan de bestaande situatie per gebied/dorp. Deze fase is al afgerond. In de tweede fase vindt de uitwerking naar een “gewenste” eindsituatie plaats. In de derde fase wordt een functionele en financiële analyse gemaakt waarbij de gewenste eindsituatie wordt doorgerekend op twee verschillende exploitatie- en beheer modellen zodat er een keuze kan worden gemaakt. In de laatste fase vindt dan vervolgens de uitvoering plaats.

10 oktober jl. is de gewenste eindsituatie (fase 2) voorgelegd aan de raadscommissie. Peter Versteeg van Nieuw Elan voert hierop het woord en zegt: “we kunnen ons vinden in de uitgangspunten maar hebben wel een aantal voorwaarden daaraan verbonden. Dat zijn:

  • Start snel met fase 3;
  • Ga in gesprek met beheerders en gebruikers.. Beantwoord hun openstaande vragen en zorg voor goede communicatie en draagvlak doormiddel van Go-No-Go momenten zodat gebruikers niet tegen hun wil op straat komen te staan zonder realistisch alternatief;
  • Maak een separaat beëindigingsplan voor de locaties die afvallen met een tijdslijn, kosten, huisvesting, eventuele afbouw huurschuld, bestuurlijke consequenties en herplaatsing en bied dit plan ter besluitvorming aan de Raad aan in fase 3;
  • Onderzoek of het mogelijk is de geplande nieuwbouw van de school in Hazerswoude Rijndijk in tijd naar voren te halen en of het mogelijk is een combinatie te maken van school, buurthuis en andere maatschappelijke activiteiten. Dit zou dan het Nieuwe Anker kunnen worden.

Kort gezegd: meters maken met de benoemde locaties, goede communicatie, draagvlak en reëel alternatieven in een beëindigingsplan.”

Foto's: 1. De grote zaal van het Anker, 2. een artist impression van Kaju Putih (Bloemen architecten) en de nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie in Zwammerdam. Reacties

Locatie