arrow_back

Initiatief ‘Voedsel van onszelf’


Het initiatiefvoorstel ‘Voedsel van onszelf’ is een nieuwe manier om mensen met geldzorgen te helpen. Het doel is om als gemeente deel te nemen in een nieuwe lokale Herenboerderij namens twintig inwoners. Het initiatief is door raadslid Peter Versteeg (Nieuw Elan) donderdag 20 april aangeboden aan burgemeester Liesbeth Spies, als voorzitter van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

Het initiatief ‘Voedsel van onszelf’ wil enerzijds mensen met geldzorgen betrekken bij hun eigen voedselproductie. Vandaar dat twintig inwoners, die gebruikmaken van een bijstandsuitkering of van de Voedselbank, deel kunnen nemen aan een Alphense Herenboerderij namens gemeente Alphen aan den Rijn.

Anderzijds is het doel bevorderen van duurzame voedselvoorziening binnen de gemeentegrenzen. Een professionele boer runt een Herenboerderij en de tweehonderd deelnemers krijgen een vastgestelde hoeveelheid lokaal geproduceerd voedsel.

Hoe werkt het?

De deelnemers in een Herenboerderij kopen een aandeel in de coöperatie. Daarmee krijgen zij recht op een deel van de opbrengst van de boerderij in de vorm van lokaal geproduceerde verse producten. In het initiatief wordt het aandeel van de gemeente Alphen aan den Rijn ingevuld door twintig mensen met bijstand of een pakket van de Voedselbank. Van hen wordt geen geldelijke bijdrage verwacht, maar actieve betrokkenheid oftewel hulp op de boerderij.

Onderzoek

Naast de vestiging van een Herenboerderij kunnen ook andere initiatieven onder ‘Voedsel van onszelf’ vallen, bijvoorbeeld een voedselbos of stadslandbouw. In het initiatief vraagt de Alphense gemeenteraad om een breed opgezet onderzoek naar de mogelijkheden in de hele gemeente.

Herenboerderijen zijn sinds 2012 succesvol in het hele land en worden zowel door gemeenten, deelnemers en coöperatie positief beoordeeld.

Lees het hele initiatiefvoorstel via deze link.Reacties