arrow_back

Initiatiefvoorstel buurtbus


Raadslid Peter Versteeg heeft, mede namens een groot aantal fracties een initiatiefvoorstel aangeboden, waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om buurtbusvereniging op te richten in de gemeente. Het college krijgt de gelegenheid binnen twee maanden wensen en bedenkingen over het voorstel te formuleren, waarna raadsbehandeling plaatsvindt.

Tijdens de raadsvergadering van 24 september heeft ons raadslid Peter Versteeg een initiatiefvoorstel aangeboden aan burgemeester Liesbeth Spies. Aanleiding is het vervoerplan 2020 van Arriva. In dit vervoerplan voor de bus staan voor de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal wijzigingen op stapel. Zo komt er een extra stadsbus bij, lijn 5, die naar het Archeon en bedrijventerrein De Schans rijdt. Verder wijzigt buslijn 187 (Oegstgeest-Boskoop zowel in schema (minder frequent) als in route (snellere verbinding richting Leiden centraal).

 

Waarom dit initiatiefvoorstel?

“Praktisch betekent dit dat de gemeente Alphen aan den Rijn daarmee meer OV voor minder geld kan realiseren. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de voordelen van de voorgestelde wijzigingen in hoge mate terechtkomen bij een andere groep dan de nadelen: de benadeelde bewoners zijn in de meeste gevallen bewoners in de  wijken en kernen die weinig doorgaande verbindingen kennen en waarin onvoldoende vraag naar openbaar vervoer is om volwaardige busverbindingen te laten rijden”, aldus Versteeg.

De wijzigingen in het openbaar vervoer leiden tot de volgende problemen voor bewoners in verschillende wijken en kernen:

  • Ouderen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer in hun wijk/kern en tussen kernen onderling. Het verminderen van de frequentie kan leiden tot vereenzaming en isolement;
  • Wij streven naar een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee. De bereikbaarheid is een deel van de inclusieve opgave.
  • Ontsluitings- en dekkingseisen en halte-afstanden wordt grotendeels niet aan voldaan (deur-haltevervoer);
  • In een aantal van deze wijken/kernen zijn daarnaast ook specifieke voorzieningen, die nopen tot een goede bereikbaarheid. In de kernen gaat het bijvoorbeeld om het bezoeken van een sportpark, verzorgingstehuizen en elkaar. Maar ook de kernen onderling. Bezoek aan het gemeentehuis, winkelbezoek of wandelingen
  • De regiotaxi is duur en voldoet niet;

 

Wat willen wij bereiken?

Versteeg vervolgt: “Het initiatiefvoorstel voorziet in voorstel om te onderzoeken wat er in financieel en organisatorisch opzicht nodig is om de oprichting van een buurtbusvereniging in de gemeente Alphen aan den Rijn mogelijk te maken om de nadelen voor de inwoners van de wijken en kernen weg te nemen. Met als beoogd effect: een beter bereikbare gemeente met een zodanige dienstregeling dat hierdoor een aantrekkelijk en passend aanbod en betere aansluiting ontstaat voor een zo groot mogelijk aantal inwoners”.Reacties

Locatie