arrow_back

Initiatiefvoorstel dierenwelzijn


Tijdens de Raadsvergadering van 20 oktober jl. heeft Nieuw Elan Raadslid Robert Blom zijn initiatiefvoorstel Dierenwelzijn ingediend aan Burgemeester Liesbeth Spies.

Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners een eerste aanzet geven tot een verbetering van, en een meer transparant gemeentelijk dierenwelzijn(sbeleid) in de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij vragen de gemeenteraad van oktober het college te verzoeken om een aantal actiepunten op te pakken, met een aantal voorstellen te komen ten aanzien van actuele ontwikkelingen en de raad over de gehele linie te informeren over de laatste stand zaken.

‘’Elke gemeente in Nederland verdient een duidelijk en voor iedereen begrijpelijk dierenwelzijnsbeleid. We hebben goede rentmeester te zijn van hetgeen ons is toevertrouwd. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor onze natuur en voor alles wat ons vanuit de schepping is toevertrouwd. Daaronder vallen ook (wilde) dieren.

In dit kader wordt opgemerkt dat er in onze gemeente ruim 5.000 (geregistreerde) honden wonen, duizenden katten plus duizenden cavia’s, hamsters en overige dieren. De schatting ligt op tien- tot vijftienduizend huisdieren. Bedenk hierbij ook dat dierenwelzijn niet alleen ten gunste komt van de dieren maar óók ten gunste van de bewoners. Een dier-in-huis vervult een stabiliserende functie, werkt gunstig bij eenzaamheid, stress en sociale contacten’’ aldus initiatiefnemer Robert Blom.

Benieuwd naar het voorstel? Ga naar: https://www.allesinalphen.nl/upload/881/88096/Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn.docx.pdfReacties

Locatie