arrow_back

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen


Vanuit verschillende politieke fracties kwam op 6 april hetzelfde geluid: een grote opvanglocatie in Alphen-Stad aan Hoorn-West via het COA is prima, maar over tijdelijke opvang van vluchtelingen in de dorpen moet beter worden nagedacht. Deze conclusie wordt gesteund door de fractie van Nieuw Elan.

Wethouder Gerard van As concludeerde tijdens de raadscommissievergadering ook al dat het raadsvoorstel voor opvang van vluchtelingen nog niet goed in elkaar zit en moet worden aangepast. Een grote opvang in Alphen-Stad is prima, maar tijdelijke opvang in dorpen steekt op de participatie.

“Meedenken van inwoners moet kunnen, zeker voor de gewenste kleine aantallen”, zei woordvoerder Petra Hoogenes. De angel in het raadsvoorstel is namelijk dat vanuit de ambtelijke afdeling voorstellen voor locaties zijn gedaan die bij dorpsbewoners in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp niet goed zijn gevallen.

De bewoners hebben kritiek op de voorgestelde locaties, omdat deze niet goed bereikbaar zijn, er geen openbaar vervoer is en vooral omdat ze buiten ‘het dorp’ zelf liggen. Dan kunnen de tijdelijke bewoners, vluchtelingen en spoedzoekers, niet integreren en dat zien de dorpelingen liever wel. Bovendien komen veel bewoners met alternatieve, in hun ogen betere, locaties.

Nieuw Elan ziet meer positieve dan negatieve kanten aan het raadsvoorstel: “De combinatie van woningen voor Alphense jongeren en spoedzoekers, bijvoorbeeld door echtscheiding, met vluchtelingen uit Oekraïne is positief. Ook de keuze voor tijdelijke woningen is een goed idee, deze zitten de permanente woningbouwplannen niet in de weg. Bovendien kunnen tijdelijke woningen later ook elders worden ingezet.”

Het gaat bij het raadsvoorstel, een locatie voor een asielzoekerscentrum én tijdelijke opvang voor vluchtelingen, om voorsorteren op aankomend landelijk en provinciaal beleid. “We zijn een grote gemeente en we moeten ergens mee komen. We kunnen beter zelf kijken wat bij ons wel en niet kan, dan dat er straks locaties door de hogere overheden worden aangewezen.”

Aan de Alphense gemeenteraad wordt nu op 20 april bij punt 6 op de agenda een voorstel voorgelegd om Hoorn-West als opvanglocatie aan te wijzen en deze locatie samen met het COA te onderzoeken op geschiktheid. Ook komt er een procesvoorstel voor kleine locaties voor tijdelijke woningen in verschillende dorpen.Reacties