arrow_back

Kinderboerderijen blijven open


Afgelopen donderdag heeft de commissie uitvoerig gesproken over het voortzetten van de kinderboerderij, dus ook die in het Alphense Boskpark nabij het centrum. De raad was ontstemt toen er enkele maanden geleden het plan kwam om van drie kinderboerderijen naar twee te gaan, inclusief de sluiting in het centrum. Aan wethouder Maat is toen te verstaan gegeven dat de kinderboerderijen moesten blijven bestaan, ook al moest er dan wel meer geld komen.  

Nu is dus het tweede plan gekomen. Er is extra € 20.000 beschikbaar, het vastgoed wordt bijgehouden door de gemeente en dus kunnen de drie boerderijen open blijven.

De commissie was eigenlijk best tevreden op het financiële na. Er is de komende jaren eerst wel meer geld nodig. Robert Blom is voor Nieuw Elan natuurlijk de woordvoerder op dit onderwerp: “Ik heb vragen gesteld over: samenwerking met bedrijven, hoe het besturen nu plaats vindt, hoe er ‘slimme samenwerkingsverbanden’ tot stand komen en wat moet er in dit verband worden verstaan onder duurzaamheid?”

Blom vervolgt: “Afgesproken is dat het plan in de raad van 17 oktober wordt besproken en dat er een amendement wordt ingebracht. Hiermee willen we dat er drie jaar lang elk jaar € 50.000 beschikbaar zal zijn. Ik heb opgemerkt dit in de fractie te bespreken maar áls we akkoord gaan – en dat lijkt wel het geval te zijn - het wellicht beter is om een verdeling per jaar aan te houden van € 75.000, € 50.000 en € 25.000.”

Foto’s: 1. Kinderboerderij aan de Zegerplas (foto: Josh Walet), 2. Het bospark (foto: Studio Alphen) en 3. De Contactweide in Boskoop.Reacties

Locatie