arrow_back

Kleine giften mogen aan mensen in bijstand


De Alphense gemeenteraad heeft, met steun van wethouder Han de Jager, besloten dat er ruimhartig wordt omgegaan met kleine giften die mensen met een bijstandsuitkering krijgen. Het gaat daarbij om zaken als een cadeautje voor de kinderen of een tasje boodschappen.

Op dit moment is de Participatiewet zo ingericht dat mensen in de bijstand voor het minste of geringste gekort kunnen worden op hun bijstandsuitkering. Denk dan aan een cadeautje van familie voor de kinderen of een tasje boodschappen. Landelijk ligt er een motie aan de regering om voor dit soort zaken 1200 euro vrijstelling per jaar te verlenen. Hierop vooruitlopend heeft een aantal gemeenten besloten om dit direct uit te voeren.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdag 3 juni besloten om dit voorbeeld te volgen. "Wij moeten wel uitkijken dat deze motie niet tegen ons gaat werken", waarschuwde Caroline Blom (CU). Zij wees er op dat: "De gemeente levert maatwerk en dat is soms meer dan 1200 euro. Het verzoek aan de wethouder is om wel wijsheid te betrachten."
Wethouder Han de Jager is het daarmee eens. "Wij leveren veel maatwerk met veel ruimte. Maar ik kan wel met de motie uit de voeten. Het doel is dat mensen moeten kunnen functioneren."

De gemeenteraad steunde unaniem de motie van de SP en de wethouder houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de landelijke ontwikkelingen.  Reacties