arrow_back

Kwart miljoen naar Erfgoedfonds


Op initiatief van Nieuw Elan en GroenLinks gaat er opnieuw geld in een potje voor immaterieel erfgoed. Wethouder Anouk Noordermeer is blij verrast met het voorstel, want het Erfgoedfonds is leeg.

Door de nieuwe coalitie is verzuimd om het Alphense Erfgoedfonds structureel van geld te voorzien. Daarom is op initiatief van Petra Hoogenes (Nieuw Elan) en René Driesen (GroenLinks) en met steun van vrijwel alle fracties een motie ingediend waarin een budget van 250.000 euro voor de komende jaren beschikbaar wordt gesteld door de gemeenteraad.

Wethouder Noordermeer, met erfgoed in haar portefeuille, is blij verrast. “Dank u wel! We hebben twee van dergelijke fondsen, een voor materieel en een voor immaterieel erfgoed. Het bedrag kan daarover verdeeld worden en laten we beginnen om in 2023 aan de slag te gaan met erfgoed!” Daar zijn de initiatiefnemers het mee eens. En dus mag wethouder financiën Gert van den Ham nu op zoek naar dekking in de begroting voor 2023.

Het Erfgoedfonds is in 2017 door de toenmalige wethouder Kees van Velzen ingesteld. Er werd in eerste instantie 100.000 euro in de pot gestopt. Op initiatief van Petra Hoogenes (Nieuw Elan) is het bedrag direct al verdubbeld. De looptijd van het fonds was tot en met 2022, maar toen was de pot al leeg. Veel organisaties hebben kleine bedragen, het maximum was 5.000 euro, aangevraagd bijvoorbeeld voor een kastelenboekje en voor een theatervoorstelling.Reacties