arrow_back

Maatschappelijke zorg debat


Robin van Heusden was namens Nieuw Elan woensdagavond  16 juni jl. deelnemer aan het digitale debat over de maatschappelijke zorg wat onder de bevlogen leiding van Pieter Hilhorst stond.

In 2015 is de decentralisatie doorgevoerd die ervoor zorgde dat een tal van taken binnen het sociaal domein voor de rekening van de gemeente kwamen te liggen.
Vorig jaar is er raadsbreed een motie ingediend die werd aangenomen die opriep tot een maatschappelijk debat in de zorg.

Het maatschappelijk debat werd aan de hand van drie maatschappelijke opgaven gevoerd: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven.

“In iedere wijk of buurt kan er een andere behoefte zijn van wat er nodig is bij bijvoorbeeld het inrichten van de buitenruimte zodat inwoners makkelijker en meer buiten kunnen gaan bewegen”

“Om van buiten naar binnen te blijven werken moeten we als gemeente niet zelf gaan bedenken wat er per wijk of buurt nodig is maar de vraag bij de inwoners  en maatschappelijk partners zelf  neerleggen:Wat hebben jullie hierbij nodig en en hoe kunnen wij jullie daarbij helpen? aldus van Heusden”Reacties

Locatie