arrow_back

Minder hoge woontorens bij Nieuwe Sloot na weerstand van omwonenden


De locatie Nieuwe Sloot wordt herontwikkeld naar woningen, een nieuwe hal voor racketsport en een nieuw tennispark voor tennisvereniging Nieuwe Sloot. Het plan was om drie woontorens van 25, 50 en 75 meter hoog te realiseren, maar na weerstand van omwonenden is het plan aangepast.

Buurtbewoners hebben de afgelopen maanden hun onvrede geuit voor de plannen in verschillende bijeenkomsten. “Men vond de bouwmassa’s te hoog met teveel woningen, men voorzag problemen met verkeer en parkeren. Een wezenlijke factor in de weerstand was het missen van de dialoog voorafgaand aan het ontwerpproces”, schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

Na weerstand is besloten om het plan aan te passen. De woontorens worden niet 25, 50 en 75 meter hoog, maar tussen de 26 en 40 meter hoog. Hierdoor is er minder ruimte voor woningen: er kunnen maar 300 woningen worden gebouwd in plaats van 400. Deze appartementen zullen langs de President Kennedylaan komen te staan. Ook is afgesproken dat het ontwerp uitgaat van lage naar hoge bebouwing, wat betekent dat de tennisvelden beginnen bij de Max Euwesingel en de bebouwing daarna komt in de richting van de President Kennedylaan. De appartementen tussen de tennisbanen en woontorens worden maximaal 8 tot 10 verdiepingen hoog.

Het nieuwe racketcentrum krijgt tien buiten tennisbanen, vooral te gebruiken door de zelfstandige tennisclub. Indoor is plaats voor zes tennisbanen, drie padelbanen, een squashcentrum en een fitnessruimte. Ook is in het racketcentrum kleinschalige horeca gepland. De tennisclub kan of in het centrum of op het terrein een kantine of clubgebouw krijgen.

Op het gebied van verkeer is afgesproken dat het ontwerp uitgaat van een nieuwe ontsluiting naar de appartementen en het racketcentrum halverwege de Kees Mustersstraat en een gescheiden fietspad in de Kees Mustersstraat voor fietsers uit de wijk en leerlingen van het Scala College. Er komen 220 parkeerplaatsen onder het parkeerdek en 135 parkeerplaatsen op het maaiveld. Een groen middengebied, groene gevels en een groen parkeerdek moeten het plan compleet maken.

Hieronder een schets van het principe-ontwerp.

principe-ontwerp-nieuwe-sloot.JPGReacties