arrow_back

Motie Nieuw Elan over behandeling voetbalverenigingen voormalige Rijnwoude overgenomen door Wethouder


Tijdens de raadsvergadering van 25 maart heeft Lisette Godart - sportwoordvoerder van Nieuw Elan - een motie ingediend over de ongelijke behandeling van de voetbalverenigingen uit het voormalige Rijnwoude. Die ongelijkheid zit hem in de compensatie van de huur van de andere buitensportverenigingen in Alphen die beschikken over een huurovereenkomst versus de voormalige Rijnwoudse verenigingen die een gebruikers- en onderhouds- overeenkomst hebben en dus niet met een huurkorting kunnen worden gecompenseerd.

Het COVID-19 virus raakt iedereen hard; landelijk en lokaal! Ook de buitensportverenigingen voelen dat, maar doen hun best om het virus onder controle te krijgen en ook te houden. Gaan de verenigingen  ongeschonden uit deze strijd komen? Gaat dit leden en sponsoren kosten? Niemand weet het met zekerheid te zeggen. Daarom wordt gezamenlijk, en ook individueel gezocht naar methodes om kosten te verminderen en de opbrengsten op peil te houden.

Raadslid van Nieuw Elan Peter Versteeg is als voorzitter van Hazerswoudse Boys ervaringsdeskundige: “Gezamenlijk maken de voetbalverenigingen uit het voormalige Rijnwoude het mogelijk dat ruim duizend leden, van jong tot oud, kunnen sporten. Dit doen zij samen met honderden vrijwilligers vol inzet en met plezier. Om concreter te zijn: bijna 10% van het inwoneraantal van de voormalige gemeente Rijnwoude is betrokken bij één van de voetbalverenigingen. Iedere vereniging heeft zijn eigen identiteit en dat moet zeker zo blijven!”

De gemeente heeft al een steentje bijgedragen in de afgelopen periode. De gemeente heeft daarvoor onder andere gebruik gemaakt van de rijksregeling om tegemoet te komen in de verhuur van de sportvelden (TVS). Voor de buitensportverenigingen wordt de huur kwijtgescholden en het onderhoud door de gemeente uitgevoerd. Daar zijn dus verder voor die clubs geen kosten aan. Maar het verschil zit hem erin dat de voetbalverenigingen uit de voormalige gemeente Rijnwoude dat onderhoud zelf uitvoeren. Die kosten lopen voor hun dus wel gewoon door, waar de gemeente dus de kosten voor de andere clubs 100% voor haar rekening neemt. Deze clubs krijgen weliswaar een bijdrage van zo’n 50% voor dat onderhoud maar teren hierdoor dan dus wel fors in op het eigen vermogen.

Met de motie verzoekt de wethouder deze ongelijkheid op te heffen door met de voetbalverenigingen uit de voormalige gemeente Rijnwoude om de tafel te gaan en te bezien hoe dit financieel verlies kan worden gecompenseerd. De wethouder heeft de motie overgenomen en gaat nu dus in gesprek met de voormalige Rijnwoudse voetbalverenigingen.Reacties

Locatie