arrow_back

Motie: Pré-mantelzorgwoningen aangenomen!


Raadslid Robin van Heusden was namens Nieuw Elan mede-indiener van de motie onderzoek mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen.
“Met deze motie die is overgenomen door het college vragen we om te onderzoeken binnen welke kaders er mogelijkheden zijn voor (oudere)inwoners in de vorm van een (tijdelijke) pre mantelzorgwoning. Mede afgezet uit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid“
“Als fractie vinden ook wij het belangrijk dat (oudere) inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving en in de nabijheid van het eigen sociale netwerk kunnen blijven wonen en handelen”

---

Wethouder Gerard van As gaat op verzoek van de voltallige gemeenteraad onderzoeken hoe het samenwonen van vooral senioren bij kinderen kan worden geregeld. Op dit moment worden alleen vergunningen afgegeven als er ook een zorgindicatie is.

Bron Alphens.nl:

Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn die op hetzelfde terrein of in dezelfde woning willen samenwonen met hun mantelzorgers mogen dit uitsluitend als er een zorgindicatie is. Het is echter, vooral voor vitale senioren, een heel goed idee om bij de kinderen of een ander familielid te gaan wonen voordat zo’n indicatie noodzakelijk is. Dit fenomeen heet: prémantelzorg.

Uiteraard is mantelzorg niet alleen mogelijk tussen kinderen en hun bejaarde ouders. Er zijn heel veel andere relaties waarbij de een zorg verleent aan de ander. Als dit mantelzorg met een zorgindicatie is, dan mogen de partijen bij elkaar intrekken. Vaak in een kangoeroewoning met twee aparte ingangen of in een bijgebouw op hetzelfde terrein.
In verschillende gemeenten is het al toegestaan om samen te gaan wonen juist om ‘echte’ mantelzorg te voorkomen. Dan is sprake van prémantelzorg als tussenvorm.

De gemeenteraad heeft donderdag 18 februari unaniem aan de wethouder wonen een motie aangeboden om prémantelzorg ook in Alphen aan den Rijn mogelijk te maken. Wethouder Van As neemt de motie graag over en gaan uitzoeken hoe de kaders moeten worden om dit mogelijk te maken.Reacties

Locatie