arrow_back

Nieuw Elan akkoord met doelgroepenverordening


De fractie van Nieuw Elan zal tijdens een komende raadsvergadering akkoord gaan met de door wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) voorgestelde aanpassingen aan de Doelgroepenverordening. Hierin wordt geregeld welke woningen worden gebouwd.

 

De Doelgroepenverordening bestaat al langer. Hierin was echter geen anti-speculatiebeding opgenomen. Dit is naar aanleiding van een opdracht uit september van de gemeenteraad (motie) door wethouder Van As geregeld.

Een anti-speculatiebeding houdt in dat de juiste woningen (prijs en doelgroep) worden gebouwd in het kader van de behoefte aan woningen en dat deze ook een minimum aantal jaren beschikbaar blijven voor de doelgroepen. Deze regels worden opgenomen in anterieure overeenkomsten van de gemeente met ontwikkelaars, hierin staan de gemaakte afspraken.

Het gaat hierbij om voorwaarden waardoor woningen niet zomaar mogen worden doorverkocht. Binnen de vastgestelde termijnen moet toestemming worden gevraagd aan de gemeente en er geldt een aflopende vergoeding (een deel van de winst) die ‘terug’ moet worden betaald.

De opgenomen termijnen zijn:

*Sociale huur twintig jaar

*Middel dure huur twintig jaar

*Goedkope koop tien jaar

*Sociale koop vijf jaar

Raadslid Evon Zevenbergen wilde tijdens de commissievergadering  van 17 november weten of de verordening alleen voor nieuwe plannen geldt. Dit is correct, meldt wethouder Van As, want je kunt niet zomaar de regels wijzigen voor bouwplannen waar al een contract met de gemeente voor is getekend.

Van As meldde ook dat er wordt gestreefd naar nog meer sociale huurwoningen (nu naar 30 procent en op termijn naar 40), bouw in nieuwe goedkopere technieken (prefab en/of hout) en hij wil ook naar een actieve grondpolitiek (dan koopt de gemeente gronden vroegtijdig aan).Reacties