arrow_back

NIEUW ELAN: GEEN LINT VAN WINDMOLENS LANGS ONZE WEGEN


NIEUW ELAN: GEEN LINT VAN WINDMOLENS LANGS ONZE WEGEN

DE ZIN EN DE ONZIN VAN DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

 

Peter Versteeg, woordvoerder van Nieuw Elan verwoordt de belangrijkste conclusie: “grote zonneparken en windparken alleen kunnen niet in de behoefte van het opwekken van duurzame elektriciteit voorzien om onze regionale doelstelling te realiseren.” Extra belemmerend is dat wind en de zon niet continue aanwezig zijn. Naast zonneparken en windparken zijn daarom andersoortige energie opwekkers nodig. Nieuw Elan is voorstander van kleinschalige energieopwekking en wil zonnepanelen zoveel mogelijk op daken van huizen en bedrijfspanden. Geen weilanden vol met zonnepanelen en windmolens. Geen lint van windmolens langs onze lokale wegen, alleen daar waar het kan. Bijvoorbeeld op een  industrieterrein zonder dat inwoners daar last van hebben. Verdere onderzoeken van waterstof, met hergebruik van het bestaande aardgasnet, aardwarmte en kernenergie om te komen tot een energiemix voor de bebouwde omgeving.

De regionale energiestrategie (RES) houdt de gemoederen in Alphen aan den Rijn flink bezig. Voor- en tegenstanders laten zich horen. Waar gaat die RES eigenlijk over? Versteeg: “ de RES beschrijft hoe en waar de regio invulling geeft aan het opwekken van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie, en de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

De RES kent op zich al veel vraagtekens. Is de RES haalbaar en betaalbaar? Waar plaatsen we zonnepanelen en waar komen de windmolens? Dit staat nog los van de onregelmatige zon en wind. Om nog maar te zwijgen over de technische aandachtspunten zoals de capaciteit van het stroomnet!

Wat is het standpunt van Nieuw Elan?

 

Versteeg: “Nieuw Elan is voorstander van kleinschalig opwekking van energie. Zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden. Geen weilanden vol met zonnepanelen en windmolens. Windmolens alleen daar waar het kan. Voor beide geldt: waken voor verrommeling van het landschap en gebruik maken van een onderbouwd afwegingskader”.

 

Waar hebben we het eigenlijk over? Wat kun je bijvoorbeeld met een megawatt?

 

Een megawatt vermogen kan ongeveer 1.000 huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit voorzien. Een megawatt is een miljoen watt. Een vaatwasser van 1.000 watt en een wasmachine van 2.000 watt verbruiken dus 3.000 watt. Dat is 0,003 megawatt. Omdat het voor huishoudens vanwege al die nullen achter de komma niet handig is om in megawatts te rekenen, wordt daar kilowatt of watt gebruikt. Voor grootverbruikers is juist het rekenen in watt of kilowatt niet handig.

 

Waarom kleinschalige opwekking van energie en geen grote zonneparken en windmolenparken?

 

Dit antwoord vraagt enige toelichting aldus Versteeg. “Het is van belang om te weten over welke grootheden we spreken en wat het effect is. Ter vergelijking de Maxima centrale in Lelystad is één van de vele elektriciteitscentrales in Nederland. Deze centrale zet aardgas om in elektra en heeft een permanent vermogen van 800 megawatt. De centrale beslaat een oppervlak van circa 7 hectare (ongeveer 10 voetbalvelden) en heeft een levensduur van zeker 40 jaar.”

 

“het grootste zonnepark Hoogezand–Sappemeer bestaat uit 315.000 panelen en beslaat een oppervlak van 120 hectare - ongeveer 170 voetbalvelden - en heeft een geïnstalleerd vermogen van 103 megawatt. Maar in de praktijk is het afgegeven vermogen slechts 12,8 megawatt. Dit is dus maar 9,8% van de capaciteit. De levensduur zal slechts 15 tot 20 jaar bedragen.”

“Het windpark Gemini boven Schiermonnikoog bevat 150 windturbines van 4 megawatt elk. Het theoretisch vermogen is dus 600 Megawatt. Het gerealiseerde vermogen in de praktijk is 297 megawatt, dus minder dan 50%. Het park beslaat een oppervlak van 7000 hectare (ongeveer 10 duizend voetbalvelden). Aangezien dit een windpark op zee is, is het nuttig effect nog redelijk. Windparken op land hebben een duidelijk lager effect. De levensduur zal niet meer dan 20 jaar bedragen.”

“Het qua windsterkte zeer gunstig gelegen on-shore WMW (Wester Meer Wind) windpark heeft met 48 molens van 3 megawatt een geïnstalleerd vermogen van 144 megawatt. Het park geeft aan dat het gerealiseerde vermogen 57 megawatt bedraagt dus net geen 40% van het geïnstalleerde vermogen. Andere op land en verder van de Noordzee gelegen windmolens komen vaak niet verder dan 20 tot 30% van het geplaatste vermogen.”

En een kerncentrale?

“Een moderne kerncentrale met een vermogen van 1000 megawatt beslaat maar circa 10 hectare (ca. 14 voetbalvelden) en heeft een levensduur van zeker 60 jaar.”

Belangrijkste conclusies!

“Een regionaal zonnepark van 1 hectare levert dus een verwaarloosbaar vermogen op. Maar 1 hectare (1,4 voetbalvelden) is een enorm veld in onze regio en niet wenselijk qua uitstraling in ons Groene Hart. Dus ook verwaarloosbaar voor grootschalige lokale energie opwekking.”

“En voor windmolens geldt min of meer hetzelfde verhaal. Gezien het nuttig effect van circa 50% op zee en hooguit 30% op land levert de opstelling van een 3 megawatt windturbine een verwaarloosbaar bijdrage aan grootschalige lokale energie opwekking. Dit staat nog los van het effect op onze (mentale) gezondheid en andere neveneffecten.”

“En dan een derde niet te verwaarlozen conclusie is dat er hoge kosten moeten worden gemaakt met de aanleg van zonneparken en de bouw van windturbines qua aanschaf, inrichting, opstelling, onderhoud en bekabeling. Het stroomnet is niet ingesteld op grootschalige energie opwekking en zal deels moeten worden vervangen. Zacht uitgedrukt: geen goede kosten/baten verhouding.”

En dan tot slot: “Er zijn dus naast zonneparken en windparken andersoortige energie opwekkers nodig. Het verdere onderzoeken van waterstof met hergebruik van het bestaande aardgasnet, aardwarmte en kernenergie zijn wat ons betreft noodzakelijk om te komen tot een energiemix die haalbaar en betaalbaar is en daarmee kan rekenen op draagvlak van onze inwoners en organisaties.”Reacties

Locatie