arrow_back

Nieuw Elan is blij met woningbouw in Gnephoek


De nieuwe coalitie in het provinciehuis van Zuid-Holland heeft in haar akkoord opgenomen dat de Gnephoekpolder mag worden bebouwd. Daar is grote voorvechter, onze Nieuw Elan-wethouder Gerard van As, heel blij mee.

Het akkoord gaat uit van 125 ha bebouwing en minimaal 50 ha groen. Voor de Gnephoek zijn door Alphen aan den Rijn al voorbereidende onderzoeken gedaan en nieuwbouw in de polder is ook opgenomen in de woonvisie van de gemeente. Het is de bedoeling dat er een prettige woonomgeving wordt geschapen met respect voor groen en blauw.

Wethouder Van As zegt op zijn facebookpagina: “Als wethouder van Alphen aan den Rijn ben ik blij verrast, dat de Gnephoek als bouwlocatie hierin is opgenomen. Het college van GS laat hiermee het belang zien van meer spreiding van woningbouw over de gehele provincie. Ik wens hen veel succes bij de uitvoering van deze plannen.”

Alphen aan den Rijn wil graag 5.500 woningen bouwen in de Gnephoekpolder. De gemeente moet nu in gesprek met de provincie en met minister Hugo de Jonge (wonen).

Een impressie van de plannen is te zien in dit filmpje

https://landschap-stad.nl/Reacties