arrow_back

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe


Het Contourenplan Gnephoek wordt toegejuicht door Nieuw Elan, een stap die de toekomst van de woningmarkt in Alphen aan den Rijn verzekert.

Wethouder Gerard van As benadrukt dat de Gnephoek voor iedereen is, met een divers aanbod van woningen die de lokale woningmarkt zullen versterken. Met 30% sociale huur, 30% middenhuur en middenkoop, en 40% in de vrije sector, wordt er een breed scala aan woonopties geboden. Hiervan zijn een groot deel grondgebonden woningen, iets wat binnenstedelijk nauwelijks mogelijk meer is. Dit initiatief, dat de binnenstedelijke uitputting van Alphen aan den Rijn tegen 2027 aanpakt, biedt alle doelgroepen (jong en oud) de kans om een geschikte woning te vinden, waarmee het de groei en diversiteit van de gemeente bevordert.

Het contourenplan, dat voortbouwt op het advies van onafhankelijk adviseur Wim Kuiken, omvat de bouw van 5.500 woningen, 60 hectare natuur en 30 hectare groen en water in het zuidelijke en oostelijke deel van de Gnephoek. Nieuw Elan ziet dit als een mijlpaal voor de gemeente, die niet alleen de lokale woningmarkt een boost zal geven, maar ook een voorbeeld zal stellen op het gebied van watermanagement en duurzame stadsontwikkeling.

“We zijn trots op de samenwerking tussen de gemeente, het ministerie van BZK, de provincie Zuid-Holland, en andere betrokken partijen die heeft geleid tot dit veelbelovende plan,” zegt Raadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan. “Dit is een kans om te laten zien hoe een kleine gemeente groot kan zijn in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals woningbouw, klimaat, energie, ecologie en biodiversiteit. Zeker de aanpak van water en bodem gestuurd bouwen is een voorbeeld voor de rest van Nederland.”

Nieuw Elan erkent de zorgen van sommige inwoners en belanghebbenden over de ontwikkeling van de Gnephoek en benadrukt het belang van voortdurende dialoog en samenwerking. “We blijven luisteren naar de zorgen en ideeën van onze inwoners en zoeken naar manieren om het plan aan te passen en te verbeteren waar mogelijk,” voegt Zevenbergen toe.

Een specifiek aandachtspunt is de verkeerssituatie in het gebied. Nieuw Elan is alert op de mogelijke toename van verkeersdruk en is benieuwd naar de maatregelen die zullen worden genomen om een vlotte en veilige verkeersstroom te waarborgen.

Ondanks deze zorgen blijft Nieuw Elan positief over het Contourenplan Gnephoek. “We kijken uit naar de volgende stappen in dit proces en zijn optimistisch over de toekomst van Alphen aan den Rijn als een gemeente die vooroploopt in duurzame en integrale stadsontwikkeling,” concludeert Zevenbergen.

Het vervolgproces, inclusief de bespreking van de financiering en andere procedures, zal in november 2023 plaatsvinden. Nieuw Elan blijft betrokken en actief in het waarborgen van de belangen van de gemeente en haar inwoners in elke fase van de ontwikkeling.

Voor een artist impression staat er een filmpje op de facebookpagina van Nieuw Elan:

https://www.facebook.com/NieuwElanAlphen/videos/990604095481536Reacties