arrow_back

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe


Het Contourenplan Gnephoek wordt toegejuicht door Nieuw Elan, een stap die de toekomst van de woningmarkt in Alphen aan den Rijn verzekert. Wethouder Gerard van As benadrukt dat de Gnephoek voor iedereen is, met een divers aanbod van woningen die de lokale woningmarkt zullen versterken. Met 30% sociale huur, 30% middenhuur en middenkoop, en 40% in de vrije sector, wordt er een breed scala aan woonopties geboden. 

Hiervan zijn een groot deel grondgebonden woningen, iets wat binnenstedelijk nauwelijks mogelijk meer is. Dit initiatief, dat de binnenstedelijke uitputting van Alphen aan den Rijn tegen 2027 aanpakt, biedt alle doelgroepen (jong en oud) de kans om een geschikte woning te vinden, waarmee het de groei en diversiteit van de gemeente bevordert.

Het Contourenplan, dat voortbouwt op het advies van onafhankelijk adviseur Wim Kuiken, omvat de bouw van 5.500 woningen, 60 hectare natuur en 30 hectare groen en water in het zuidelijke en oostelijke deel van de Gnephoek. Nieuw Elan ziet dit als een mijlpaal voor de gemeente, die niet alleen de lokale woningmarkt een boost zal geven, maar ook een voorbeeld zal stellen op het gebied van watermanagement en duurzame stadsontwikkeling.

“We zijn trots op de samenwerking tussen de gemeente, het ministerie van BZK, de provincie Zuid-Holland, en andere betrokken partijen die heeft geleid tot dit veelbelovende plan,” zegt Raadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan. “Dit is een kans om te laten zien hoe een kleine gemeente groot kan zijn in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals woningbouw, klimaat, energie, ecologie en biodiversiteit. Zeker de aanpak van water en bodem gestuurd bouwen is een voorbeeld voor de rest van Nederland.”

Nieuw Elan erkent de zorgen van sommige inwoners en belanghebbenden over de ontwikkeling van de Gnephoek en benadrukt het belang van voortdurende dialoog en samenwerking. “We blijven luisteren naar de zorgen en ideeën van onze inwoners en zoeken naar manieren om het plan aan te passen en te verbeteren waar mogelijk,” voegt Zevenbergen toe.

De financiering van de Gnephoek is een specifiek punt van aandacht. Het college heeft een grondige aanpak gehanteerd en een robuuste financiële basis opgesteld voor dit project. Er circuleren geruchten dat de Gnephoek exclusief zou zijn voor de welgestelden, maar Wethouder van As weerlegt dit onmiddellijk. Het plan is juist gericht op de bouw van eengezinswoningen in de betaalbare en middeldure prijsklasse, met een kleiner percentage woningen in de vrije sector om de exploitatie haalbaar te maken.

Bovendien omvat de financiering niet alleen de woningen, maar ook alle bijbehorende voorzieningen zoals wegen, een viaduct, fietsbrug, riolering en andere openbare faciliteiten. Er is een tekort van meer dan vijftig miljoen, en er wordt verwacht dat het Rijk hieraan zal bijdragen. Demissionair Minister Hugo de Jonge heeft eerder dit jaar in een brief aangegeven dat een bijdrage van rijksmiddelen aan de woningbouw in de rede ligt.

Het proces gaat verder in november 2023, waarbij de financiering en andere procedures aan bod zullen komen. Nieuw Elan blijft zich inzetten om de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen gedurende elke fase van de ontwikkeling.Reacties

Locatie