arrow_back

Nieuw Elan maakt zich sterk voor dierenwelzijn


In oktober van vorig jaar heeft raadslid Robert Blom van Nieuw Elan een initiatiefvoorstel dierenwelzijn aan de Alphense gemeenteraad aangeboden. De raad is het erover eens dat het beleid voor wat betreft de dieren beneden peil is. In de raadsvergadering van april is door de raad unaniem besloten hoe het dan wel moet.

Het initiatiefvoorstel dierenwelzijn, dat Nieuw Elan samen met VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP heeft ingediend, voorziet in het rechtzetten en aanvullen van het falende beleid. Hoewel  dierenwelzijn sinds 2006 een taak is van een van de wethouders, is er sindsdien weinig gebeurd. Althans weinig positiefs.

Robert Blom meldt dat de stand van zaken in 2023 bedroevend is:

  • Er is geen dierenasiel in de gemeente
  • Dierenartsen zijn buiten kantooruren niet bereikbaar
  • De dierenambulance is onderbemand
  • Sociale aspecten worden nergens meegenomen
  • Er gaat 120.000 euro naar de dierenbescherming, er is echter veel meer nodig dan waar de dierenbescherming in voorziet
  • Er is geen ambtelijke ondersteuning voor dierenwelzijn
  • Er is geen fatsoenlijk budget beschikbaar

Over dit laatste punt: “Het is dringend noodzakelijk dat er een degelijk budget voor dierenwelzijn komt om een serieus beleid mogelijk te maken. Dierenwelzijn is goed voor mens én dier.”

Gezamenlijk beleid maken

Het initiatiefvoorstel is in oktober 2022 ingediend door zeven partijen onder aanvoering van Nieuw Elan. De Alphense gemeenteraad heeft daarop besloten om een voorbereidingsgroep met raads- en commissieleden in te stellen. Deze groep heeft het initiatiefvoorstel verwerkt in een definitief voorstel.

Dit is in april 2023 door de raad unaniem vastgesteld: ‘De raad besluit unaniem het college de opdracht te geven om met een Alphens model dierenwelzijn te komen, voorzien van helderheid en duidelijke kaders.’

Dit betekent dat de verantwoordelijke wethouder nu het besluit moet uitvoeren. De gemeente moet daarbij samenwerken met verschillende partijen, zoals  dierenartsen, dierenambulance, dierenasiel(en), ondernemers, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden.

Verbeterpunten

Er moet een goed beleid voor dierenwelzijn komen. En, belangrijker nog, dit moet worden gefinancierd en uitgevoerd. Om het dierenwelzijn vlot te trekken, is het wijsheid om het goed werkende Haags Model ook in Alphen aan den Rijn te gebruiken en om een degelijk budget beschikbaar te stellen. De gemeenteraad wil in ieder geval minimaal een ambtenaar dierenwelzijn en een initiatief van de gemeente voor een platform waarin partijen zitten die zich in de gemeente bezighouden met dieren. Ook wil de raad dat er weer een dierenasiel komt in Alphen aan den Rijn. Op dit moment worden dieren naar het asiel in Gouda gebracht. Wethouder van dierenwelzijn, Gert-Jan Schotanus, zal het een en ander in gang zetten en in het vierde kwartaal terugkomen op het nieuwe door de gemeenteraad opgedragen beleid.

Op de foto initiatiefnemer Robert Blom.Reacties

Locatie