arrow_back

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)


Gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoeken of Kunstmatige Intelligentie gebruikt kan worden. De bedoeling is om te kijken of een computerprogramma goede teksten kan schrijven waardoor het werk van ambtenaren eenvoudiger wordt en de teksten voor de inwoners beter te begrijpen zijn. De motie waarin om het onderzoek wordt gevraagd, is geschreven door een AI-programma.

Een motie met het verzoek om een onderzoek naar het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI) komt uit de koker van Nieuw Elan-raadslid Evon Zevenbergen. De motie is samen met LBA ingediend tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart. De motie is overgenomen door wethouder Gert van den Ham (D66), daarom heeft de raad niet gestemd over de motie. Toch wilde Zevenbergen weten wat de andere politieke fracties van het onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie vinden.

Over de hele linie vinden de Alphense politieke partijen de motie interessant en zij zouden ook ‘voor’ hebben gestemd. Er wordt wel gevraagd om niet op de stoel van de landelijke politiek te gaan zitten, maar daarbij aan te sluiten als dat kan. Ook wordt gevraagd om een HBO-stageplek bij de gemeente om de interne ontwikkelingen op AI-gebied te blijven monitoren. En, een informatiemarkt over AI is zeer gewenst.

 

TEKST MOTIE

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn,

in vergadering bijeen op donderdag 30 maart 2023,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer invloed heeft op onze samenleving en economie;
 • AI kansen biedt voor het verbeteren van de dienstverlening, de efficiëntie en de innovatiekracht van de gemeentelijke organisatie;
 • AI ook risico's met zich meebrengt op het gebied van privacy, ethiek, transparantie en verantwoording;
 • er nog geen duidelijk beleid of kader is voor het gebruik van AI door de gemeente Alphen aan den Rijn;

spreekt uit dat:

 • de raad het belangrijk vindt dat de gemeente Alphen aan den Rijn op een verantwoorde en toekomstbestendige manier gebruik maakt van AI;
 • de raad graag geïnformeerd wil worden over de huidige en potentiële toepassingen van AI binnen de gemeentelijke organisatie;

verzoekt het college om:

 • een onderzoek te laten uitvoeren naar de implementatie van AI in de ambtelijke organisatie, waarbij onder andere wordt gekeken naar:
  • de doelen, voordelen en kosten van het gebruik van AI;
  • de juridische, ethische en maatschappelijke aspecten en randvoorwaarden van het gebruik van AI;
  • de wijze waarop burgers, medewerkers en andere belanghebbenden betrokken worden bij het gebruik van AI;
  •  de best practices en lessons learned van andere gemeenten of organisaties die al gebruik maken of willen maken van AI;
 • binnen 6 maanden een rapportage te presenteren aan de raad met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Evon Zevenbergen

Nieuw ElanReacties

Locatie