arrow_back

Nieuw Elan over vervoer en knelpunten


Nieuw Elan over vervoer en knelpunten

Nieuw Elan vindt dat zowel het vervoer op de weg als over het water beter kan worden geregeld. Bijvoorbeeld door bruggen niet te openen voor scheepvaart tijdens de spits en door waterwegen voor recreatie op elkaar aan te sluiten. Maar ook door verbetering van de in- en uitvalswegen en door een verbeterslag in het Openbaar Vervoer.

De nijpende problematiek in Hazerswoude-Dorp op de kruising met de provinciale N209, in Boskoop bij de Hefbrug en op de N11 maken het heel belangrijk om de vinger aan de pols te houden voor een Beter Bereikbaar Gouwegebied. Hiervoor is goed overleg met de Rijksoverheid, de Provincie Zuid-Holland en de buurgemeenten cruciaal.

Bereikbaarheid

Alle maatregelen rond N207-noord, N207-zuid, N209 en N11 hebben invloed op de bereikbaarheid van de stad, de dorpen en het buitengebied. Het is ongewenst dat op Alphens grondgebied aan alle kanten de wegen vastlopen. Een van de maatregelen die Nieuw Elan steunt is de aanleg van de Bodegravenboog, tussen N11 en A12, om de hele regio te ontlasten.

De N207-noord heeft een busbaan. Nieuw Elan wil overleg met de provincie Zuid-Holland om deze in beide richtingen ook open te stellen voor vrachtverkeer. Daarnaast moet vrachtverkeer worden geweerd uit alle dorpen in de hele gemeente.

Nieuw Elan wil rond de spitstijden alle Alphense en Boskoopse bruggen gesloten houden voor verkeer over het water ten gunste van het wegverkeer. Bovendien is het zeer gewenst om zo snel mogelijk een tweede oeververbinding bij Boskoop te realiseren om de Hefbrug te ontlasten.

N209-Gemeneweg

Het is dringend noodzakelijk om op korte termijn lokale maatregelen te treffen om de verkeersoverlast van de provinciale N209, de Gemeneweg, te verminderen. De leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Hazerswoude-Dorp mogen niet ondergeschikt zijn aan een doorgaande weg met vooral verkeer van buiten de gemeente.

Een onderzoek naar een tunnelbak of onderdoorgang ter hoogte van de kruising tussen de N209 en de Dorpsstraat moet snel worden uitgevoerd. Op lange termijn wil Nieuw Elan de N209 afwaarderen naar een lokale weg. Hiervoor moeten indringende gesprekken worden gevoerd met Provincie Zuid-Holland.

Kerk en Zanen

De ontsluiting van de grote wijk Kerk en Zanen is onvoldoende. Nieuw Elan wil dan ook op korte termijn een onderzoek naar een betere ontsluiting van de wijk, waarbij specifiek wordt gekeken naar het passeren van de spoorlijn tussen de wijk en het centrumgebied van Alphen-Stad.

Openbaar vervoer

Het Openbaar Vervoer moet binnen de gemeente fijnmaziger worden. Daarom wil Nieuw Elan dat het eigen initiatiefvoorstel Buurtbus, dat voorziet in een betere busverbindingen voor de kernen Aarlanderveen, Benthuizen, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, verder wordt uitgewerkt. Dit netwerk moet goed aansluiten op de bestaande buurtbus rond Zwammerdam en Boskoop.

Waterwegen

De noord-zuidverbinding via Gouwe, Oude Rijn en Heijmanswetering is de enige landelijke staande mastenroute voor zeilboten. Deze route is ook heel belangrijk voor de beroepsvaart.

Om recreatief varen leuker te maken, is het nodig om bestaande waterwegen te renoveren en om nieuwe aansluitingen aan te leggen. Pleziervaart kan dan ‘een rondje’ varen en tegelijkertijd de beroepsvaart vermijden. Voor de pleziervaart is ook het nieuw ontwikkelde Rijnhavengebied interessant. Hier kunnen overnachtingsmogelijkheden wordt gecreëerd.Reacties