arrow_back

Nieuw Elan wil gratis op straat parkeren terug


Er zijn veel protesten tegen betaald op straat parkeren in de avonduren in het Alphense centrumgebied. Daarnaast is de betaal-app zeker niet optimaal. Nieuw Elan vindt daarom dat het op straat parkeren vanaf 18.00 uur weer gratis moet zijn, maar niet tijdens koopavond (vrijdag).

Uit de onlangs gehouden tussentijdse evaluatie van de gevolgen van anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarages in het Alphense centrumgebied blijkt dat er een aantal zaken niet goed bevallen. Reden voor de fractie van Nieuw Elan om haar mening bij te stellen. “We zijn ons ervan bewust dat er direct al geprotesteerd is door omwonenden. Maar, we hebben ook afgesproken op de evaluatie te wachten. Daarom is nu een goed moment om het beleid op het onderdeel ‘op straat parkeren’ te wijzigen”, zegt woordvoerder Evon Zevenbergen. Hij spreekt over een vreugdevolle ommezwaai. “Wij luisteren heel goed naar de omwonenden en die zijn het niet eens met betalen in de avonduren.”

Nieuw Elan heeft daarom tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 juni samen met een aantal andere politieke partijen een motie ingediend om in de avonduren parkeren op straat weer gratis te maken. Ook andere partijen hebben eenzelfde soort motie ingediend. De bedoeling is dat de ingestelde betaalde uren van 18:00 tot 21:00 uur worden teruggedraaid naar gratis op straat parkeren. Herstel van de oude situatie dus.

De hele gemeenteraad is het erover eens dat het betaald parkeren op straat moet worden teruggedraaid. Daarom wordt van wethouder Relus Breeuwsma gevraagd om een voorstel voor te bereiden dat halverwege de pilot kan worden uitgevoerd. Naast het weer gratis parkeren op straat vanaf 18.00 uur moet de parkeer-app aanzienlijk beter worden en er moet een dekkende financiering komen voor de minder-opbrengsten van het parkeergeld. Dit mag echter geen verhoging van de OZB van niet-woningen zijn, omdat de Stadshartondernemers en -vastgoedeigenaren al stevig meebetalen via een Business Investerings Zone (BIZ).Reacties

Locatie