arrow_back

Nieuw Elan ziet veelbeloven toekomstbeeld in Gezond Stadshart, met een kleine uitzondering


Alphen aan den Rijn staat op het punt om een grote transformatie door te maken met het ambitieuze plan voor een Gezond Stadshart. Dit plan, dat zich uitstrekt tot 2035, belooft een groener, levendiger en sociaal-maatschappelijk gezonder centrum. De partij Nieuw Elan is bijzonder enthousiast over de toekomstvisie die is geschetst door de gemeente, met de nadruk op een leefomgeving waar inwoners trots op kunnen zijn en die een gunstig effect heeft op diverse aspecten van het stadsleven.

Het programma, dat naar schatting 50 miljoen euro zal kosten over een periode van tien jaar, streeft ernaar om de basis die de afgelopen jaren is gelegd - met de vernieuwing van zowel de Hoge als de Lage Zijde van het Stadshart - te voorzien van meer groen en bomen. “Nu moeten we de basis inrichten. We hebben meer groen en bomen nodig,” zegt wethouder Gerard van As, met een duidelijke blik op de toekomst.

Hoewel Nieuw Elan het eens is met de meeste punten van de visie, is er een belangrijk aspect waarbij zij hopen op aanpassingen: de ontmoediging van alcohol en ongezond eten. Evon Zevenbergen, gemeenteraadslid van Nieuw Elan, benadrukt het belang van een inclusief beleid dat niet alleen focust op gezondheid, maar ook ruimte biedt voor het bestaansrecht van horeca zoals McDonald’s en andere snackbars. “Groen en gezond prima, maar bruisend ook. Daar hoort af en toe een lekker biertje en snackie bij,” stelt Zevenbergen.

De partij erkent het belang van een gezonde leefomgeving maar pleit voor een balans waarbij er ook plaats is voor de lokale horeca die het centrum zijn bruisende karakter geeft. Ze zijn bereid om dit punt aan te kaarten tijdens de aankomende gemeenteraadsvergadering, mocht het nodig zijn, om zo een stadshart te realiseren dat niet alleen gezond en groen is, maar ook levendig en inclusief.

Met deze visie laat Nieuw Elan zien dat zij een toekomst voorstaan waarin duurzaamheid, gezondheid, en economische vitaliteit hand in hand gaan, zonder het karakter en de diversiteit van het centrum uit het oog te verliezen. Het belooft een interessante tijd te worden voor Alphen aan den Rijn, waarbij het streven naar een Gezond Stadshart een centrale rol zal spelen in de ontwikkeling van de stadReacties