arrow_back

Nieuwe weg tussen Alphen en Boskoop heeft geen steun


Alles duurt lang en kost veel. Dat is in een notendop de boodschap van wethouder Kees van Velzen over de maatregelen om het zuidelijk deel van gemeente Alphen aan den Rijn beter bereikbaar te maken. Donderdag 2 december spraken de politieke fracties hierover met de wethouder.

De Alphense gemeenteraad zal op donderdag 16 december in grote lijnen akkoord gaan met de voorstellen voor een Beter Bereikbaar Gouwegebied. Iedereen is het er wel over eens dat de Bodegravenboog, tussen N11 en A16, noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor onderzoeken naar een tunnel in Hazerswoude-Dorp en naar een tweede oeververbinding bij Boskoop. Ook worden betere fietspaden, maatregelen voor vaarverkeer op de Gouwe en meer Openbaar Vervoer goed ontvangen.

Voor een weg tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn, met een aansluiting nabij OTA of Schans, gaan de  handen niet op elkaar. Hier is onvoldoende draagvlak voor, de variant door het Rietveld is zelfs door de gemeenteraad geblokkeerd. Toch zijn twee andere varianten, aan de 'andere kant van het spoor' als onderzoek in de voorstellen opgenomen samen een nieuwe variant: de aanleg van een tweede oeververbinding in combinatie met een nieuwe ontsluitingsweg tussen Boskoop en deze brug of tunnel.

VVD wil niet besluiten
Tot teleurstelling van de VVD is een nieuwe brug of tunnel tussen Boskoop en Waddinxveen definitief van tafel. Niet alleen omdat Waddinxveen dit niet wil, maar ook omdat de Boskoopse raad hiertegen was in verband met het negatieve effect op de Snijdelwijk. Desondanks vindt de VVD het hele pakket aan maatregelen niet voldoende uitgewerkt. De partij is van plan om een voorstel te doen om het hele dossier uit te stellen.

Brug in combinatie met weg
GroenLinks, CDA en Nieuw Elan oftewel de coalitiepartners zijn al bezig met het voorbereiden van een motie. Hierin dringen zij aan op de aanleg van een tweede oeververbinding, een brug of een tunnel, bij Boskoop in combinatie met een nieuwe ontsluitingsweg. De voorstellen voor een weg tussen Boskoop en Alphen moeten dan van tafel. Verschillende oppositiepartijen willen bij de motie aansluiten.

Gemeenteraad
Wethouder Van Velzen waarschuwt voor teveel optimisme over de daadwerkelijke uitvoering van voorstellen: "Alles duurt lang en kost veel." Hij meldt ook dat samen met Greenport Boskoop wordt gekeken naar nieuwe lokale infrastructuur waarbij herverkaveling een rol speelt.
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bespreekt op donderdag 16 december de maatregelen voor een Beter Bereikbaar Gouwe en zal dan besluiten om deze te steunen, eventueel inclusief moties met daarin wat Alphen anders wil zien.Reacties