arrow_back

Omvangrijk project met een duur van 1,5 jaar: Afrikalaan en omgeving gaat op de schop


Op maandag 17 mei start Van der Werff Infra met een herstructurering van de Afrikalaan en omsteken. Het gaat om een omvangrijk project dat in totaal 1,5 jaar in beslag neemt. De omgeving krijgt dan ook een flinke opknapbeurt, waarbij veel ruimte is voor groen.

Deze maand start Van der Werff Infra met een herstructurering van de Afrikalaan en omstreken. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor gaan op 17 mei van start. Als dit achter de rug is, wordt het project in fasen uitgevoerd. Dit omdat de werkzaamheden omvangrijk en ingrijpend zijn.

Omvangrijk project

De reconstructie van de Afrikalaan en omstreken is een omvangrijk project. De straten worden opgehoogd, de riolering wordt vervangen en de openbare ruimte krijgt een opknapbeurt, met veel ruimte voor groen. “Voordat we aan de slag kunnen, richten we eerst het bouwterrein in, dat voor deze periode zal dienen als onze uitvalsbasis. Vervolgens creëren we tijdelijke, extra parkeergelegenheid”, aldus Van der Werff Infra.

Zodra deze voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, begint het echte werk. Dit bestaat uit het openbreken van het wegdek om de oude riolering te verwijderen. Vervolgens plaatsen ze nieuwe putten en leidingen. “Het project wordt afgerond met een vernieuwde bestrating en straatmeubilair, waarbij we ook groenvoorzieningen aanbrengen in de openbare ruimte. Voor buren en omwonenden zijn er volop mogelijkheden om in deze vergroening van de wijk een actieve rol te spelen.”

In fases uitvoeren

In totaal is het project opgedeeld in 42 fasen. Bij elke fase wordt eerst de verharding opengebroken, waarna de oude riolering wordt vervangen door nieuwe riolering. Daarna is het tijd voor het inrichten van het straatwerk en het straatmeubilair. Als laatste wordt de groenvoorziening aangebracht.

Tijdens deze werkzaamheden probeert Van der Werff de overlast te beperken. Zo wordt er alleen gewerkt tussen 07:00 en 17:00 uur, en alleen bij uitzondering tot 19:00 uur. Ook worden er signaleringsborden geplaatst die de omleidingsroutes aangeven. Voor voetgangers worden loopschotten aangebracht, die hen langs de werkzaamheden leiden. Het bouwverkeer wordt waar mogelijk gescheiden van het overige verkeer en stelt zich in ieder geval bescheiden op. De bouwplaats sluiten wij met hekken af voor onbevoegden.Reacties