arrow_back

Ondernemers en winkeliers in het centrumgebied roepen op tot huurverlaging


De coronacrisis is een zware tijd voor ondernemers. Soos aan den Rijn hakte recentelijk de knoop al door om de deuren helemaal te sluiten. Om ook na de pandemie nog een levendig stadshart over te houden, doen ondernemers en winkeliers nu een oproep aan vastgoedeigenaren tot huurverlaging.

“Nu we een jaar geleden voor het eerst geconfronteerd werden met het coronavirus in ons land, zijn we bijna op het punt beland waarop we zolang hebben gewacht: het einde van de pandemie. Gelukkig mogen we weer in de winkels voorzichtig wat klanten ontvangen”, spreekt Kees van Keeken namens de centrumondernemers. Als voorzitter van de stichting V.O.C. Alphen aan den Rijn richt hij zich in een brief tot de CVCA, de Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Centrum Alphen.

Uit de brief blijkt dat ondernemers en winkeliers het fijn vinden dat ze na weken van sluiting de deuren weer mogen openen, zodat zij eindelijk weer hun klanten kunnen ontvangen. “Want wat hebben de ondernemers in ons centrum er het afgelopen jaar vaak met veel creativiteit voor gevochten om het hoofd boven water te houden.” Tegelijkertijd zijn er nog wel de nodige kopzorgen. “Nu het einde van deze donkere tunnel in het zicht lijkt te komen, dreigt er toch nog een grote catastrofe voor sommige winkeliers.”

Zorgen over betalen huur

Het gaat vooral om zorgen over de financiën, vooral wat betreft het betalen van de huur van de winkelpanden. “Er bereiken ons berichten dat bepaalde pandeigenaren niet bereid zijn om de huur aan te passen in de periode dat de winkels verplicht gesloten moesten. Er wordt in dat geval hooguit een uitstel van een gedeelte van de huur aangeboden.” Voor veel ondernemers en winkeliers biedt dat echter geen uitkomst. “Het gevaar ligt op de loer dat er winkeliers zijn die het hierdoor niet gaan redden. Naast de persoonlijke problematiek brengt dit op de middellange termijn ook onherroepelijk nog meer leegstand in ons centrum.”

Daarom doet Van Keeken namens alle centrumondernemers de oproep tot huurverlaging. Hierbij richt hij zich vooral tot die vastgoedeigenaren die dit nog niet hebben gedaan. “Kom over de brug met een tegemoetkoming in huurkosten door het kwijtschelden van (een gedeelte van) de huur in de maanden dat de winkels niet open mochten.” De ondernemers en winkeliers zien nog liever dat de vastgoedeigenaren maatwerk leveren, bij voorkeur door in gesprek te gaan met de huurder om samen tot goede afspraken te komen. “Alleen op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we het winkelaanbod in Alphen divers en aantrekkelijk houden.”

Leegstand voorkomen

In een reactie aan haar leden laat het bestuur van de CVCA weten koste wat het kost leegstand in het Alphense stadshart te willen voorkomen. Het bestuur onderstreept dan ook de wens van ondernemers en winkeliers, en roept vastgoedeigenaren die dat nog niet hebben gedaan op om vooral met huurder(s) in gesprek te gaan. Dit zodat er voor beide partijen een ‘passende en geschikte maatwerkoplossing’ kan komen. “Het CVCA-bestuur is – samen met het V.O.C.-bestuur – van mening dat dit op de langere termijn het centrum van Alphen aantrekkelijk en leefbaar houdt, met een divers winkelaanbod. En hopelijk voorkomt het (nog meer) leegstand.”Reacties