arrow_back

Onderzoek naar combinatie detailhandel en woningen voor een brede doelgroep bij de Euromarkt


Er wordt een onderzoek gestart naar het transformeren van de Euromarkt in een locatie waar detailhandel en woningbouw samengaat. Wethouder Gerard van As is erg te spreken over deze ontwikkeling. Vooral omdat Alphen de komende tijd binnenstedelijk moet bouwen.

De Provincie Zuid-Holland wil dat er in Alphen aan den Rijn voorlopig alleen binnenstedelijk wordt gebouwd. Maar locaties waar op grotere schaal woningen kunnen worden gerealiseerd, zijn schaars. Een binnenstedelijke locatie waar een woningbouwontwikkeling van grotere omvang mogelijk is, is de Euromarkt. Daar zijn nu detailhandel en kantoren gevestigd. “Een ontwikkeling die ik van harte toejuich, omdat de vraag naar woningen enorm is toegenomen, maar het aantal beschikbare locaties om binnenstedelijk woningbouw te realiseren afneemt”, zegt Van As.

Wat voor soort woningen komen zouden er dan komen op de Euromarkt? En wat gebeurt er met de ondernemingen die nu gevestigd zijn aan de Euromarkt? “De locatie van de Euromarkt is zeer geschikt om detailhandel te combineren met woningen voor een brede doelgroep; starters, gezinnen, sociaal en/of zorgwoningen, waaraan zeer grote behoefte is”, legt Van As uit. Er wordt dus een combinatie gezocht tussen woningen en detailhandel. Maar niet alle huidige ondernemingen zullen op deze locatie kunnen blijven.

Om dit verder uit te zoeken wordt een onderzoek gestart. Daarvoor is een intentieovereenkomst getekend door de vier eigenaren van de Euromarkt, Euromarkt Development B.V., K.J. Kruijdenberg Beheer, Waldorp Autowasservice B.V. en Tauro I B.V. en de gemeente. Hierin geven zij aan dat ze bereid zijn te investeren in het gebied. Samen wordt onderzocht of het financieel haalbaar is op de huidige locatie grootschalige woningbouw te ontwikkelen en een deel van de huidige winkels, supermarkt en bedrijven in het plan te integreren. Het overige deel van de op de locatie gevestigde bedrijven zal worden verplaatst naar een nieuwe locatie.

Naar verwachting is het onderzoek eind 2021 afgerond.Reacties