arrow_back

Onorthodoxe woningbouwlocatie; Nieuw Elan vóór woningbouw op vijf van de zes voorgestelde locaties!


Om het woningtekort in Alphen-Stad aan te pakken is voorgesteld om onorthodoxe woningbouwlocaties te bekijken. Dit zijn locaties die eerder nog niet zijn onderzocht voor woningbouw maar waar wel ruimte is om iets te realiseren. In de commissievergadering van 7 mei jl. kwamen negen van deze onorthodoxe woningbouwlocaties ter sprake. Drie locaties hadden het voorstel om niet verder behandeld te worden en de overige zes waren kansrijk.

Namens Nieuw Elan voerde Evon Zevenbergen het woord: ‘’De locaties; parkeerterrein Oudshoorn, Bospark Groene Hart Lyceum en Asfaltcentrale ’s Molenaarspad kunnen zonder meer op onze instemming rekenen. Ook over de locatie klompenmaker zijn we positief maar zouden graag de optie om z.g. ‘knarrenhoven’ op deze locatie te bouwen willen meenemen bij verdere ontwikkeling. Ook ARC zien wij als een zeer kansrijke locatie om veel woningen te bouwen (tussen de 140-250 woningen). Echter plaatsen wij wel vraagtekens over de parkeervoorzieningen en hoe in de toekomst wordt omgegaan met geluidsoverlast van voetbalvereniging ARC, evenementen van ARC zoals het Jonny Heitingatoernooi en de evenementen op het dagcamping terrein.’’

De locatie Saffierstraat heeft wat Nieuw Elan betreft een lage prioriteit en hoeft op dit moment niet verder uitgewerkt te worden. Bouwen aan het meer is een gevoelige stap omdat dit een hoog recreatief gehalte heeft. Daarnaast was deze locatie zeer omstreden bij buurtbewoners en dat heeft meegewogen bij de keuze van Nieuw Elan. Andere locaties zijn kansrijker om grote stappen te maken. In dit plan ging het ‘slechts’ op 25 woningen.

Over het afvallen van de locatie P+R Terrein bij het station was Nieuw Elan minder tevreden; ‘’ Dit was dé locatie geweest om al dan niet tijdelijke jongerenhuisvesting te realiseren. Het zou mooi zijn als deze locatie opnieuw kan worden bekeken. Dit is een absolute A-locatie voor jongeren en studenten’’ sloot Zevenbergen het betoog af.

Foto: Saffierstraat Alphen aan den RijnReacties

Locatie