arrow_back

Ontwikkelen van het Bentwoud


Recreatiegebied Bentwoud is jong en daarom is een goed plan voor de verdere ontwikkelingen nodig. De Alphense gemeenteraad mag hier input voor leveren. Peter Versteeg heeft onlangs het Nieuw Elan-standpunt in een raadscommissie naar voren gebracht.

In het Bentwoud staan inmiddels 2,5 miljoen bomen en struiken en er is 80 km aan wandel- en fietspaden aangelegd. Het bos is een fijn recreatiegebied. Om nu voor de toekomst goede plannen te maken, zijn richtlijnen nodig voor een uitvoeringsprogramma. De richtlijnen worden besproken in de stuurgroep Bentwoud. Hierin zitten Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeenten Waddinxveen, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn.

In het bestemmingsplan is voorzien in de concentratie van voorzieningen, zoals horeca of een bezoekerscentrum, en de inrichting van de openbare ruimte waarmee parkeerplaatsen en bijvoorbeeld terrassen worden bedoeld. De locatie Bentpoort, aan de noordkant, is in principe geschikt voor al deze functies. Daarnaast kan een landgoederenzone worden aangewezen of een kleinschalig recreatiepark.

Nieuw Elan vindt dat alle ontwikkelingen binnen een kader moeten passen. Woordvoerder Peter Versteeg zegt dat initiatieven vragen om een zorgvuldige afweging, zodat voorzieningen elkaar versterken, landschappelijk ingepast worden en aansluiten op de identiteit en het karakter van het gebied. De bestaande notitie ‘Randen Bentwoud, spelregels Hogeveenseweg’ is hiervoor een geschikt kader.

Nieuw Elan wil ook dat alle ontwikkelingen voorlopig worden ingepast rond Recreatieconcentratiepunt Bentpoort. Dit initiatief heeft de steun van Nieuw Elan, want door concentratie kan de balans tussen natuur en recreatie worden gewaarborgd.

Verder is de bereikbaarheid een punt van aandacht. Versteeg wijst erop dat: “De bereikbaarheid aan de noord- en westzijde voor langzaam verkeer verre van optimaal is, omdat de eenzijdige vrij liggende fiets- en wandelpaden niet aan het Bentwoud grenzen.” Daarnaast moet ook bereikbaarheid met de auto, in het kader van Beter Bereikbare Gouwe, worden meegenomen.

 

Het onderwerp is op donderdag 9 maart besproken in de raadscommissie Ruimtelijk en economisch domein.Reacties

Locatie